Darowizna po angielsku

 0    37 schede    czarodziej1205
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
donation
inizia ad imparare
darowizna
donating party
inizia ad imparare
darczyńca
undertake
inizia ad imparare
zobowiązać
render
inizia ad imparare
dokonać
gratuitous performance
inizia ad imparare
bezpłatna przysporzenie
benefiting party
inizia ad imparare
obdarowany
provisions
inizia ad imparare
przepisy
waive
inizia ad imparare
rezygnować
notarial deed
inizia ad imparare
akt notarialny
without obervance
inizia ad imparare
bez zachowania
prejudice provisions
inizia ad imparare
uchybiać przepisom
redress
inizia ad imparare
naprawiać szkodę
improrer performance
inizia ad imparare
nienależyte wykonanie
payment of the interest for the delay
inizia ad imparare
odsetki za opóźnienie
instituting an action
inizia ad imparare
wniesienie pozwu
vest in sb a duty
inizia ad imparare
nałożyć na kogoś obowiązek
ommision
inizia ad imparare
zaniechanie
creditor
inizia ad imparare
wierzyciel
heirs
inizia ad imparare
spadkobiercy
substantial change in the relations
inizia ad imparare
istotna zmiana w stosunkach
releasing object
inizia ad imparare
oddać przedmiot
revoke
inizia ad imparare
odwołać
conclusion of the contract
inizia ad imparare
zawarcie umowy
become impoverished
inizia ad imparare
popadnie w niedostatek
enrichment
inizia ad imparare
wzbogacenie
relase from duty
inizia ad imparare
zwolnienie z obowiązku
gross ingratitude
inizia ad imparare
rażąca niewdzięczność
reimburshment
inizia ad imparare
zwrot
pursuant
inizia ad imparare
zgodnie z
capacity for juridical acts
inizia ad imparare
zdolność do czynności prawnych
awarness
inizia ad imparare
rozeznanie
deprived live
inizia ad imparare
pozbawił życia
brought about a health disorder
inizia ad imparare
wywołał rozstrój zdrowia
incapacitated person
inizia ad imparare
ubezwłasnowolniony
excessive
inizia ad imparare
nadmierna
duty arising from
inizia ad imparare
obowiązek płynący z
principles of community coexistence
inizia ad imparare
zasady współistnienia społeczności

Devi essere accedere per pubblicare un commento.