Darowizna po angielsku

 0    45 schede    czarodziej1205
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
darowizna
inizia ad imparare
donation
darczyńca
inizia ad imparare
donating party
zobowiązać
inizia ad imparare
undertake
dokonać
inizia ad imparare
render
bezpłatna przysporzenie
inizia ad imparare
gratuitous performance
obdarowany
inizia ad imparare
benefiting party
przepisy
inizia ad imparare
provisions
rezygnować
inizia ad imparare
waive
akt notarialny
inizia ad imparare
notarial deed
bez zachowania
inizia ad imparare
without observance
uchybiać przepisom
inizia ad imparare
prejudice provisions
naprawiać szkodę
inizia ad imparare
redress
nienależyte wykonanie
inizia ad imparare
improrer performance
odsetki za opóźnienie
inizia ad imparare
payment of the interest for the delay
wniesienie pozwu
inizia ad imparare
instituting an action
nałożyć na kogoś obowiązek
inizia ad imparare
vest in sb a duty
zaniechanie
inizia ad imparare
ommision
wierzyciel
inizia ad imparare
creditor
spadkobiercy
inizia ad imparare
heirs
istotna zmiana w stosunkach
inizia ad imparare
istotna zmiana w stosunkach in inglese
substantial change in the relations
oddać przedmiot
inizia ad imparare
releasing object
odwołać
inizia ad imparare
revoke
zawarcie umowy
inizia ad imparare
conclusion of the contract
popadnie w niedostatek
inizia ad imparare
become impoverished
wzbogacenie
inizia ad imparare
enrichment
zwolnienie z obowiązku
inizia ad imparare
relase from duty
rażąca niewdzięczność
inizia ad imparare
gross ingratitude
zwrot
inizia ad imparare
reimburshment
zgodnie z
inizia ad imparare
pursuant
zdolność do czynności prawnych
inizia ad imparare
capacity for juridical acts
rozeznanie
inizia ad imparare
awarness
pozbawił życia
inizia ad imparare
deprived live
wywołał rozstrój zdrowia
inizia ad imparare
brought about a health disorder
ubezwłasnowolniony
inizia ad imparare
incapacitated person
nadmierna
inizia ad imparare
excessive
obowiązek płynący z
inizia ad imparare
duty arising from
zasady współistnienia społeczności
inizia ad imparare
principles of community coexistence
ważny
inizia ad imparare
valid
majątek
inizia ad imparare
property
oświadczenie
inizia ad imparare
declaration
polecenie
inizia ad imparare
instruction
żądać
inizia ad imparare
demand
obowiązek alimentacy
inizia ad imparare
statutory maintenance duties
obciążać
inizia ad imparare
encumber
unjust enrichment
inizia ad imparare
bezpodstawne wzbogacenie

Devi essere accedere per pubblicare un commento.