Daty z historii

 0    63 schede    rainbowrose
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
776r.p.n.e.
inizia ad imparare
pierwsze igrzyska olimpijskie w Olimpii
753r.p.n.e.
inizia ad imparare
założenie Rzymu
490r.p.n.e.
inizia ad imparare
bitwa pod maratonem: wojska ateńskie i platejskie pokonały armię perską.
480r.p.n.e.
inizia ad imparare
bitwy pod Termopilami(p) i Salaminą(g) grecy z persami
338r.p.n.e.
inizia ad imparare
bitwa pod Cheroneą między Macedonią(z) a Grecją
216r.p.n.e.
inizia ad imparare
Hannibal rozgromił pod kannami liczniejsze wojska rzymskie.
44r.p.n.e.
inizia ad imparare
Gajusz Juliusz Cezar został zabity.
27r.p.n.e.
inizia ad imparare
Oktawian August uzyskał tytuł augusta, początek cesarstwa rzymskiego
395
inizia ad imparare
podział cesarstwa rzymskiego między synów Teodozjusza na część wschodnią i zachodnią
476
inizia ad imparare
Odoaker, dowódca germańskich najemników w służbie Rzymu, obalił cesarza Romulusa Augustulusa i został obwołany przez wojsko królem. Data ta jest jedną z tradycyjnie przyjmowanych za początek średniowiecza.
800
inizia ad imparare
koronacja Karola Wielkiego na cesarza
966
inizia ad imparare
Chrzest Polski za pośrednictwem Mieszka I
1000
inizia ad imparare
Zjazd Gnieźnieński. Spotkanie cesarza Ottona III z Bolesławem Chrobrym w Gnieźnie.
1025
inizia ad imparare
w Gnieźnie koronowano Bolesława I Chrobrego, i jego śmierc
1076
inizia ad imparare
w Gnieźnie odbyła się koronacja Bolesława II Szczodrego zwanego Śmiałym na króla Polski.
1138
inizia ad imparare
Na mocy testamentu księcia Bolesława Krzywoustego Polskę podzielono na dzielnice przy jednoczesnym wprowadzeniu senioralnego systemu władzy. (rozbicie dzielnicowe)
1320
inizia ad imparare
Władysław I Łokietek koronowany na Wawelu, koniec rozbicia dzielnicowego Polski.
1364
inizia ad imparare
papież Urban V wydał bullę powołującą do życia Akademię Krakowską.
1370
koniec dynastii Piastów na polskim tronie, na tron wstąpił jego siostrzeniec Ludwik Węgierski.
inizia ad imparare
Śmierć Kazimierza Wielkiego
1385
inizia ad imparare
unia polsko litewska w Krewie
1410
inizia ad imparare
Bitwa pod Grunwaldem
1466
inizia ad imparare
II pokój Polska_Litwa/Krzyżacy
1525
inizia ad imparare
koniec wojny z zakonem krzyżackim, książę pruski Albrecht Hohenzollern złożył na Rynku krakowskim hołd lenny królowi Zygmuntowi Staremu. HOŁD PRUSKI
1572
inizia ad imparare
śmierć Zygmunta Augusta koniec Jagiellonów
1573
inizia ad imparare
I wolna elekcja Henryk Walezy wybrany na króla Polski.
1492
inizia ad imparare
odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba
1453
inizia ad imparare
upadek Konstantynopolu, Upadek wschodniej części Cesarstwa rzymskiego Cesarstwa Bizantyjskiego
1517
inizia ad imparare
wystąpienie Marcina Lutra
1605
inizia ad imparare
Bitwa pod Kircholmem
1610
inizia ad imparare
zwycięstwo hetmana Stanisława Żółkiewskiego pod Kłuszynem nad wojskami moskiewskimi i szwedzkimi, które szły z odsieczą Smoleńskowi.
1620
inizia ad imparare
klęska wojsk polskich w bitwie z Turkami pod Cecorą.
1621
inizia ad imparare
bitwa pod Chocimiem, zwycięska dla wojsk pod dowództwem Jana Karola Chodkiewicza.
1655_1660
inizia ad imparare
Potop szwedzki – szwedzki najazd na Polskę
1683
inizia ad imparare
ODSIECZ WIEDEŃSKA.
1648
inizia ad imparare
Jan Kazimierz Waza został wybrany na króla Polski, Na Ukrainie wybuchło powstanie Bohdana Chmielnickiego.
1764
inizia ad imparare
Stanisław August Poniatowski podpisał pacta conventa, dotyczące osobistych zobowiązań króla Rzeczpospolitej Obojga Narodów i Wielkiego Księstwa Litewskiego.
koronowano Stanisława Augusta Poniatowskiego. (ostatnia wolna elekcja w I Rzeczypospolitej.)
inizia ad imparare
crowned Stanisława Augusta Poniatowski. (The last free election in the Republic.)
1772
inizia ad imparare
Rosja, Prusy i Austria podpisują akt pierwszego rozbioru Polski.
1788_92
Sejm Czteroletni
inizia ad imparare
Sejm Czteroletni
3 V 1791
inizia ad imparare
uchwalono Konstytucję 3 maja.
1793
inizia ad imparare
II rozbiór Polski
1794
inizia ad imparare
Powstanie Kościuszkowskie
1795
inizia ad imparare
III rozbiór Polski
1797
inizia ad imparare
powstanie Legionów Polskich we Włoszech
1807
inizia ad imparare
utworzenie Księstwa Warszawskiego
1789
inizia ad imparare
wybuch rewolucji we Francji
1815
inizia ad imparare
bitwa pod Waterloo
1830_31
inizia ad imparare
POWSTANIE LISTOPADOWE polskie powstanie narodowe przeciw Rosji,
1846
inizia ad imparare
POWSTANIE KRAKOWSKIE próba ogólnonarodowego powstania pod hasłami demokracji, podjęta w Wolnym Mieście Krakowie.
1848_49
inizia ad imparare
WIOSNA LUDÓW
1863
inizia ad imparare
POWSTANIE STYCZNIOWE
1914_1918
inizia ad imparare
I WOJNA ŚWIATOWA
11 XI 1918
inizia ad imparare
uznanie niepodległości Polski na arenie międzynarodowej,
1921
inizia ad imparare
konstytucja marcowa
1926
inizia ad imparare
przewrót majowy, Piłsudski z popierającymi go oddziałami wkroczył do Warszawy.
1935
inizia ad imparare
Konstytucja kwietniowa, śmierć Piłsudzkiego
23 VIII 1939
inizia ad imparare
w Moskwie podpisanie paktu o nieagresji między ZSRR i III Rzeszą (Pakt Ribbentrop Mołotow).
1939_45
inizia ad imparare
II WOJNA ŚWIATOWA
1 IX
inizia ad imparare
1939 hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę; rozpoczęła się kampania wrześniowa.
17 IX1939
inizia ad imparare
Związek Radziecki przyłączył się do niemieckiej napaści na Polskę.
rząd polski przekroczył granicę polsko
inizia ad imparare
rumuńską.
pożar Zamku Królewskiego w Warszawie w wyniku bombardowania.
inizia ad imparare
Fire Royal Castle in Warsaw as a result of the bombing.
IV 1943
inizia ad imparare
akcja pod Arsenałem

Devi essere accedere per pubblicare un commento.