De populairste Engelse woorden 101 - 150

 0    50 schede    Engnl1000
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
way
This way.
inizia ad imparare
de kant
ook: "de manier"
Deze kant op.
very
He's very handsome.
inizia ad imparare
erg, zeer
of "heel"
Hij is erg knap.
more
Do you want more potatoes?
inizia ad imparare
meer
Wil je meer aardappels?
really
Did he really move to the US?
inizia ad imparare
echt
Is hij echt naar Amerika verhuisd?
has
he, she, it
She has two sisters.
inizia ad imparare
heeft
Ze heeft twee zusters.
to make
Past simple: "made"
I made you a sandwich.
inizia ad imparare
maken
Ik heb je een sandwich gemaakt.
please
Please forgive me.
inizia ad imparare
alsjeblieft, alstublieft
Vergeef mij, alsjeblieft.
only
We have only one child.
inizia ad imparare
maar, alleen maar
We hebben maar één kind.
love
Love is blind.
inizia ad imparare
de liefde
De liefde is blind.
to give
Past simple: "gave"
My boyfriend gave me a bracelet.
inizia ad imparare
geven
Mijn vriendje heeft me een armband gegeven.
little
My little brother is really funny.
inizia ad imparare
klein
Mijn kleine broer is heel grappig.
to need
Do you need anything?
inizia ad imparare
nodig hebben
Heb je iets nodig?
people
Some people are bad.
inizia ad imparare
mensen
Sommige mensen zijn slecht.
turn on
Turn on the TV.
inizia ad imparare
aandoen
Doe de tv aan.
turn off
Turn off the TV.
inizia ad imparare
uitdoen
Doe de tv uit.
two
There were two girls in the classroom.
inizia ad imparare
twee
Er waren twee meisjes in de klas.
said
Past simple van "to say"
Did you hear what I said?
inizia ad imparare
zei, zeiden
Heb je gehoord wat ik zei?
sorry
I'm sorry.
inizia ad imparare
sorry
Sorry.
to thank
Thank you for your help.
inizia ad imparare
danken
Dank u voor uw hulp.
am
I am so happy!
inizia ad imparare
ben
Ik ben zo gelukkig!
should
You should be careful!
inizia ad imparare
moet, moeten
Je moet voorzichtig zijn!
to mean
What does "house" mean?
inizia ad imparare
betekenen
Wat betekent "house"?
because
I don't like her because she is stupid.
inizia ad imparare
want, omdat
Ik hou niet van haar want ze is dom.
much
I'm fat because I eat too much.
inizia ad imparare
veel
Ik ben dik want ik eet te veel.
sure
Are you sure?
inizia ad imparare
zeker
Weet je het zeker?
even
Even my dog doesn't want to eat that!
inizia ad imparare
zelfs
Zelfs mijn hond wil dat niet eten!
doing
Present participle van "to do"
What are they doing here?
inizia ad imparare
doen
Wat doen zij hier?
nothing
I have nothing to do.
inizia ad imparare
niets
Ik heb niets te doen.
must
I must go.
inizia ad imparare
moeten
Ik moet weg.
these
These chairs are uncomfortable.
inizia ad imparare
deze
Deze stoelen zijn ongemakkelijk.
thing
These things are mine.
inizia ad imparare
het ding, de zaak
Deze zaken zijn van mij.
to help
My friend helped me with homework.
inizia ad imparare
helpen
Mijn vriend hielp me met huiswerk.
God
I believe in God.
inizia ad imparare
God
Ik geloof in God.
day
What a beautiful day!
inizia ad imparare
de dag
Wat een mooie dag!
first
It is my first success at work.
inizia ad imparare
eerste
Het is mijn eerste succes op het werk.
won
Past simple en past participle van "to win"
Who won the competition?
inizia ad imparare
gewonnen
Wie heeft de wedstrijd gewonnen?
life
Life is short.
inizia ad imparare
het leven
Het leven is kort.
anything
Why didn't you say anything?
inizia ad imparare
niets, iets
ook: "alles"; betekenis afhankelijk van de context
Waarom heb je niets gezegd?
again
I forgot my keys again.
inizia ad imparare
weer, nogmaals
Ik heb nogmaals mijn sleutels vergeten.
away
Stay away from me!
inizia ad imparare
uit de buurt van
Blijf uit de buurt van mij!
to stop
The police stopped me.
inizia ad imparare
stoppen
De politie heeft me gestopt.
to wait
What are we waiting for?
inizia ad imparare
wachten
Waar wachten wij op?
night
Good night.
inizia ad imparare
de nacht
Goedenacht.
to find
Did you find your lost wallet?
inizia ad imparare
vinden
Heb je je verloren portefeuille gevonden?
into
The day changed into the night.
inizia ad imparare
in
De dag is veranderd in de nacht.
work
My work is really interesting.
inizia ad imparare
het werk
Mijn werk is heel interessant.
still
Are you still studying?
inizia ad imparare
nog steeds
Ben jij nog steeds aan het studeren?
to put
Where did you put my book?
inizia ad imparare
zetten, plaatsen
Waar heb je mijn boek gezet?
home
I miss home.
inizia ad imparare
het thuis
Ik miss thuis.
to call
Call me later.
inizia ad imparare
bellen
Bel me later.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.