Dianna: borrow/lend

 0    54 schede    chejoa10
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Nie mogę ci tego pożyczyć
inizia ad imparare
I can't lend you this
być bardziej asertywnym
inizia ad imparare
be more assertive
prosic o pożyczenie czegoś
inizia ad imparare
ask to borrow sth
odmówić pożyczenia
inizia ad imparare
refuse to lend
nożyczki
inizia ad imparare
a pair of scissors
Trudno mi odmówić
inizia ad imparare
I find it hard to say no
Pożyczam im to, czego potrzebują
inizia ad imparare
I lend them the stuff they need
Nie mam nic przeciwko tak długo jak
inizia ad imparare
I don't mind as long as
cos wraca w odpowiednim czasie i jest w dobrej formie
inizia ad imparare
sth comes back in good time and in good shape
Pomogłem jej
inizia ad imparare
I have helped her out
wziąć cos za pewnik
inizia ad imparare
take sth for granted
Mam dość
inizia ad imparare
I am fed up
Nie byłem zbyt chętny
inizia ad imparare
I wasn't really keen
zwrócić coś
inizia ad imparare
give sth back
scigac ją
inizia ad imparare
keep hounding her
stracić przyjaciół z powodu czegoś
inizia ad imparare
to lose friends because of sth
ustalić odpowiednie ograniczenia
inizia ad imparare
to set up proper limits
ludzie się nie denerwują
inizia ad imparare
people don't get upset
wkroczyć w czyjąś przestrzeń
inizia ad imparare
encroach on someone's space
tłumić kogoś
inizia ad imparare
crowd someone
być w czyjejś przestrzeni
inizia ad imparare
be in someone's space
zaleźć komuś za skórę skórę - irytować ich
inizia ad imparare
get under someone's skin -irritate them
brać rzeczy bez pytania
inizia ad imparare
to take stuff without asking
potrzebować własnej przestrzeni
inizia ad imparare
to need your own space
niszczą / uszkadzają / tracą moje rzeczy
inizia ad imparare
they wreck/damage/lose my stuff
żyć w chlewie
inizia ad imparare
live in a pigsty
być otoczonym bałaganem
inizia ad imparare
be surrounded by mess
nie przykladac się do pracy lub nie wykonywać swojej części / części
inizia ad imparare
not pull their weight or not do their bit/part
robić lwią część pracy / obowiązków
inizia ad imparare
do the lion's share of the work/chores
nie umieszczać rzeczy tam, gdzie należą
inizia ad imparare
not put stuff back where it belongs
grać na czyichś nerwach
inizia ad imparare
get on someone's nerves
walczyć lub sprzeczać się o małe rzeczy
inizia ad imparare
fight or squabble over little things
robi się trochę irytująco
inizia ad imparare
it gets a bit irritating
pozytywy dzielenia przestrzeni / rzeczy
inizia ad imparare
positives of sharing space/things
mieć dużo śmiechu
inizia ad imparare
to have lots of laughs
zbliżyć się do kogoś
inizia ad imparare
to get closer to sb
pomagać sobie nawzajem
inizia ad imparare
help each other out
mieć ramię do płaczu
inizia ad imparare
have a shoulder to cry on
mieć powiernika
inizia ad imparare
have a sounding board
dzielenie się jest dbaniem o innych
inizia ad imparare
sharing is caring
być jak siostry
inizia ad imparare
to be like a sisters
lekcja życia
inizia ad imparare
a life lesson
próba generalna
inizia ad imparare
dress rehearsal
poźniejsze życie
inizia ad imparare
later life
dużo współpracować i współpracować
inizia ad imparare
to cooperate and collaborate a lot
widzieć rzeczy z innej perspektywy
inizia ad imparare
see things from another perspective
nauczyć sie robic cos na zmianę, komunikowac sie
inizia ad imparare
learn to take turns
opiekowac sie wzajemnie swoimi rzeczami
inizia ad imparare
look after each other stuff
szanować czyjąś osobistą przestrzeń
inizia ad imparare
respect someone's personal space
mieć dwa razy więcej rzeczy do wyboru
inizia ad imparare
have twice as much stuff to choose from
Połączyc swoje zasoby
inizia ad imparare
pool your resourcea
co moje to twoje
inizia ad imparare
what's mine is yours
naucz się być bardziej tolerancyjnym
inizia ad imparare
learn to be more tolerant
nauczyć się nawzajem żyć z nawykami / słabościami
inizia ad imparare
learn to live with each other's habits/weaknesses

Devi essere accedere per pubblicare un commento.