Dizionario Inglese - Lituano

English - lietuvių kalba

fifty Lituano: