Dizionario Inglese - Polacco

English - język polski

thirty in polacco:

1. trzydzieści trzydzieści


trzydzieścioro dzieci
John skończył wczoraj trzydzieści lat.
Jest trzecia trzydzieści.
trzydzieści centymetrów wyżej
Szkoła zaczyna się o ósmej trzydzieści.
Pięć razy siedem to trzydzieści pięć.
Dziś rano wstałem o szóstej trzydzieści.
Pociąg odjeżdża co trzydzieści minut.
Pewnego dnia było trzydzieści stopni.
To będzie kosztować trzydzieści euro.
Trzydzieści dni mają wrzesień, kwiecień, czerwiec i listopad.
Chodzę do toalety co trzydzieści minut.

Polacco parola "thirty"(trzydzieści) si verifica in set:

Incredible English klasa 2 lekcja 1
Dominik Super Sparks 3 Unit 4 part 2
alfabet i liczby od 1 do 100
kolory, liczby, material, miary, narzedzia, samochod
liczby od 10 do stu milionów

2. trzydziestu


Był to najsuchszy czerwiec od trzydziestu lat.
Klub ma trzydziestu członków.

Polacco parola "thirty"(trzydziestu) si verifica in set:

Liczby po angielsku
wygląd zewnętrzny
Wygląd i wiek