Dizionario Inglese - Vietnamita

English - Tiếng Việt

own in Vietnamita:

1. của chính mình của chính mìnhVietnamita parola "own"(của chính mình) si verifica in set:

300 tính từ tiếng Anh 76 - 100

2. riêng


Đó là xe riêng của tôi.
Làm ơn viết địa chỉ nhà riêng của bạn.
Tôi có điện thoại trong phòng riêng.