Dizionario Spagnolo - Svedese

español - Svenska

suelo Svedese:

1. en mark en mark2. jord jord


Du gamla, du fria, du fjällhöga nord. Du tysta, du glädjerika sköna! Jag hälsar dig, vänaste land uppå jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna. Din sol, din himmel, dina ängder gröna.

3. våningen våningen