Dizionario Italiano - Lituano

italiano - lietuvių kalba

ghepardo Lituano: