Dizionario Italiano - Lituano

italiano - lietuvių kalba

nascita Lituano: