Dizionario Italiano - Lituano

italiano - lietuvių kalba

panciotto Lituano: