Dizionario Italiano - Lituano

italiano - lietuvių kalba

zerbino Lituano: