Dizionario Italiano - Svedese

italiano - Svenska

anche Svedese:

1. också också


Anders och Anna kommer, och Emma också
Du bör också besöka katedralen.
Nu behövs inte bara ord, utan också handling.
Var snäll och ge mig en Dagens Nyheter också.
Får jag också komma?
Ben har också något med saken att göra.
Han kan också tala ryska.

Svedese parola "anche"(också) si verifica in set:

Congiunzioni - Konjunktioner

2. även


Kajsa och Olle var utmärkta, och även Peter var bra.
Kajsa och Olle var utmärkta, och även Peter var bra