Dizionario Italiano - Svedese

italiano - Svenska

lavoro Svedese:

1. arbete arbete


Han förlorade arbetet under krisen.
hon sökte arbete på skolan
Han verkade trivas med sitt liv och sitt arbete.

2. jobb jobb


Men hon tyckte om barn och gillade sitt jobb.
Han är nöjd med sitt jobb.
Han kom till New York för att söka jobb.
Jag behöver ett jobb.

3. arbetskraft arbetskraft4. ett arbete ett arbeteSvedese parola "lavoro"(ett arbete) si verifica in set:

Cose - Saker