Dizionario Norvegese - Olandese

Norsk - Nederlands, Vlaams

alle in Olandese:

1. alle


Alle mensen moeten sterven.
Niet elk genie is een ingenieur, maar alle ingenieurs zijn genieën. De verzameling van alle ingenieurs is dus een deelverzameling, spijtig genoeg een strikte deelverzameling, van de verzameling van alle genieën.
Esperanto is een ideale taal om er alle waardevolle werken in te vertalen, zowel literaire als wetenschappelijke.
Eigenlijk wilde ik een jonkvrouw zijn in een toren die bewaakt wordt door zeven draken, en dan zou een prins op een wit paard alle draken hun kop afhakken en mij bevrijden.
Alle vrienden aan wie ik een uitnodiging gestuurd heb, zijn op het feest gekomen.
Esperanto is gemakkelijker dan alle nationale of natuurlijke talen, men kan het dus onvergelijkbaar veel sneller, goedkoper en gemakkelijker ten gronde leren.
Alle deelnemers hopen dat voor het jaareinde Tatoeba een miljoen zinnen zal tellen.
Alle personen waarmee je geslachtgemeenschap gehad hebt, moeten behandeld worden.
... Hé, hé jullie twee, gaan alle hekken los als je weet dat ik trakteer?
Na alle moeite die we ervoor gedaan hebben om dat project op poten te zetten, kostte het ze maar een seconde het onderuit te halen bij de bijeenkomst.
Gelukkige gezinnen lijken alle op elkaar, ieder ongelukkig gezin is ongelukkig op zijn eigen wijze.
Alleen door alle atoomwapens te verbieden kunnen we allemaal samen de wapenwedloop stoppen.
Op onze website, http://www.example.com, staat alle informatie die je nodig hebt.
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
Het stadscentrum zou moeten gesloten zijn voor alle niet-voetgangersverkeer.