Dizionario Polacco - Turco

język polski - Türkçe

źródło in turco:

1. kaynak kaynak


Açık kaynak; teknolojik yeniliği kullanan motordur.
Ama biliyorsunuz, tüm bu cümleleri toplamak ve kendimiz için saklamak hazin olacaktır. Ki Tatoeba'nın açık olmasının nedeni budur. Bizim kaynak kodumuz açıktır. Bizim bilgimiz açıktır.