Dizionario Rumeno - Vietnamita

limba română - Tiếng Việt

crește in Vietnamita:

1. tăng tăng


Đường Tăng và các đệ tử đã lạc vào động của một loài yêu.
Giá cả tăng liên tục.
Tốc độ tăng trường kinh tế đang tăng lên
Số người tham quan thành phố này tăng từng năm.
Thể trọng ông ấy tăng gấp đoi trong 10 năm nay.
Chà, Daniel đã tăng cân rất nhiều kể từ lần sau cùng tôi gặp anh ấy.

2. phát triển phát triển


Tôi ngừng phát triển khi tôi 18 tuổi.
Chúng ta đầu tư nhiều vào sự phát triển.