Dom i Wyposażenie - House and House Appliances

5  1    63 schede    VocApp
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
apartament
Chcę mieszkać w przestronnym apartamencie.
inizia ad imparare
apartment
I want to live in a spacious apartment.
balkon
Spójrz! Na tamtym balkonie jest śmieszny piesek.
inizia ad imparare
balcony
Look! There's a funny little dog on that balcony!
biegać
Molly byłą pierwszą kobietą, która przebiegła dystans 100 metrów poniżej 10.0 sekund.
inizia ad imparare
to run
Molly became the first woman to run the 100 meter dash in under 10.0 seconds.
biurko
Jego biurko jest zawsze pełne dokumentów.
inizia ad imparare
desk
His desk is always full of documents.
budować
Wybudowali dom niedaleko jeziora.
inizia ad imparare
to build
They built a house near the lake.
budowa
potocznie
Na tej budowie były w zeszłym miesiącu 2 wypadki.
inizia ad imparare
building site
There were 2 accidents on this building site last month.
budynek
Kilka budynków zostało zniszczonych.
inizia ad imparare
building
Several buildings were destroyed.
być w domu
inizia ad imparare
to be (at) home
dom
willowy
Możesz zostać/zatrzymać się u mnie w domu.
inizia ad imparare
house
You can stay at my house.
dotrzeć do domu
inizia ad imparare
to get home
drzwi
Drzwi samochodu są wgniecione.
inizia ad imparare
door
The car door is dented.
drzwi frontowe
inizia ad imparare
front door
dywan
inizia ad imparare
carpet
hol
inizia ad imparare
hall
iść do domu
Idziecie już do domu?
inizia ad imparare
to go home
Are you going home?
kanapa
inizia ad imparare
couch
kanapa
sofa
inizia ad imparare
sofa
klucz
Nie mam klucza.
inizia ad imparare
key
I haven't got a key.
krzesło
W kuchni są 4 krzesła.
inizia ad imparare
chair
There are 4 chairs in the kitchen.
kuchnia
inizia ad imparare
kitchen
lampa
inizia ad imparare
lamp
lustro
Ona przejrzała się w lustrze
inizia ad imparare
mirror
She looked at herself in the mirror.
łazienka
Sophie nie ma prysznica w swojej łazience.
inizia ad imparare
bathroom
Sophie hasn’t got a shower in her bathroom.
łóżko
inizia ad imparare
bed
mieszkanie
Masz ładne mieszkanie.
inizia ad imparare
flat
You have a nice flat.
mieszkanie
inizia ad imparare
apartment
na dole
inizia ad imparare
downstairs
na górze
Ona poszła na górę do swojego pokoju.
inizia ad imparare
upstairs
She went upstairs to her room.
Nie ma to / jak w domu!
inizia ad imparare
There's no place like home!
nowoczesny
Najbardziej znanym współczesnym kompozytorem polskim jest Henryk Górecki.
inizia ad imparare
modern
Poland's most well-known modern composer is Henryk Gorecki.
obraz
Złodzieje ukradli bardzo cenny obraz z muzeum.
inizia ad imparare
painting
Thieves stole a very precious painting from the museum.
ognisko domowe
inizia ad imparare
home
ogród
Chcę mieć dom z ogrodem.
inizia ad imparare
garden
I want to have a house with a garden.
okno
Proszę otwórz okno
inizia ad imparare
window
Open the window please
oświetlenie
światło
inizia ad imparare
light
parter
[BrE]
inizia ad imparare
ground floor
po lewej
stronie
inizia ad imparare
on the left (side)
po prawej
stronie
inizia ad imparare
on the right (side)
podłoga
Mieszkam na pierwszym piętrze, więc nigdy nie używam windy.
inizia ad imparare
floor
I live on the first floor so I never use the lift.
podwórko
inizia ad imparare
patio
pokój
pomieszczenie
inizia ad imparare
room
posprzątać
inizia ad imparare
to tidy, to clean up
pusty
Musimy iść na zakupy, bo lodówka jest pusta.
inizia ad imparare
empty
We need to go shopping because the fridge is empty.
rzecz
inizia ad imparare
thing
schody
inizia ad imparare
stairs
słyszeć
Słyszałeś wiadomości?
inizia ad imparare
hear
Have you heard the news?
sprzątać
Studenci obiecali, że posprzątają po zabawie.
inizia ad imparare
to clean
Students promised to clear up after the party.
stolik
To jest fajny stół.
inizia ad imparare
table
This is a nice table.
stół
To jest fajny stół.
inizia ad imparare
table
This is a nice table.
sypialnia
inizia ad imparare
bedroom
The house has three bedrooms.
ściana
W pokoju na ścianie jest zegar.
inizia ad imparare
wall
There is a clock on the wall in the room.
środek
np. nocy
inizia ad imparare
middle
telefon
Ten telefon nie działa.
inizia ad imparare
telephone
This telephone is not working.
telefon
potocznie
Ten telefon nie działa.
inizia ad imparare
phone
This telephone is not working.
trawnik
inizia ad imparare
grass
u góry
inizia ad imparare
up
wejście
do budynku
Czekaj na mnie przy wejściu do szkoły.
inizia ad imparare
entrance
Wait for me at the school entrance.
włączyć
światło, telewizor
inizia ad imparare
to switch on
włączyć
światło, telewizor
inizia ad imparare
to turn on
wyjście
Nie mogliśmy znaleźć wyjścia.
inizia ad imparare
exit
We couldn't find the exit.
wyłączyć
światło, telewizor
inizia ad imparare
to switch off
wyłączyć
światło, telewizor
inizia ad imparare
to turn off
zegar
inizia ad imparare
clock

Devi essere accedere per pubblicare un commento.