Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27

4.5  1    14 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
sympatyczny
Mój starszy brat jest bardzo sympatyczny.
inizia ad imparare
simpático
Mi hermano es muy simpático.
antypatyczny, niesympatyczny
Nowa sekretarka jest bardzo niesympatyczna.
inizia ad imparare
antipático
La nueva secretaria es muy antipática.
inteligentny
Jej dwoje dzieci są bardzo inteligentne, ale mało pracowite.
inizia ad imparare
inteligente
Sus dos hijos son muy inteligentes, pero poco trabajadores.
optymista, optymistyczny
Nowy szef w firmie jest bardzo optymistyczny.
inizia ad imparare
optimista
El nuevo jefe de la empresa es muy optimista.
pesymista, pesymistyczny
Mój starszy brat jest bardzo pesymistyczny.
inizia ad imparare
pesimista
Mi hermano mayor es muy pesimista.
ładny, przystojny
Pielęgniarka w szpitalu jest bardzo ładna.
inizia ad imparare
guapo
La enfermera del hospital es muy guapa.
brzydki
Lucas jest brzydki, ale bardzo sympatyczny.
inizia ad imparare
feo
Lucas es feo, pero muy simpático.
poważny
Matías jest bardzo poważnym panem, ale bardzo dobrym.
inizia ad imparare
serio
Matías es un señor muy serio pero muy bueno.
wesoły
Nasza matka jest bardzo wesoła i bardzo sympatyczna.
inizia ad imparare
alegre
Nuestra madre es muy alegre y muy simpática.
nieśmiały
Mój syn jest bardzo nieśmiały i nie rozmawia dużo ze swoimi kolegami.
inizia ad imparare
tímido
Mi hijo es muy tímido y no habla mucho con sus compañeros.
pracowity
Moi koledzy są pracowici, a ja jestem trochę leniwy.
inizia ad imparare
trabajador
Mis compañeros son trabajadores y yo soy un poco vago.
głupi
Mój brat nie jest głupi, jest bardzo inteligentny.
inizia ad imparare
tonto
Mi hermano no es tonto, es muy inteligente.
leniwy
Moja babcia jest bardzo pracowita, ale mój dziadek jest trochę leniwy.
inizia ad imparare
perezoso
Mi abuela es muy trabajadora, pero mi abuelo es un poco perezoso.
próżny, leniwy
Moi kuzyni pracują dużo, nie są leniwi.
inizia ad imparare
vago
Mis primos trabajan mucho, no son vagos.

Il corso comprende anche le seguenti serie di schede:

Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 11, ważne czasownikiDział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 5, lekcja 9, c.d. czasownikówDział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57

Devi essere accedere per pubblicare un commento.