Dział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71

5  1    24 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
przed czymś
Przed lekcją gram w piłkę nożną.
inizia ad imparare
antes de
Antes de la clase juego al fútbol.
po czymś
Po szkole Antonio idzie do domu.
inizia ad imparare
después de
Después de la escuela Antonio va a casa.
przed czymś
Oni proszą o rachunek przed zjedzeniem deseru.
inizia ad imparare
antes de
Ellos piden la cuenta antes de tomar el postre.
po czymś
Po bieganiu wracamy do domu i jemy na śniadanie na kanapkę z pomidorem oraz pijemy sok pomarańczowy.
inizia ad imparare
después de
Después de correr, volvemos a casa y desayunamos un bocadillo de tomate y un zumo de naranja.
przed czymś
Juan ogląda telewizję przed pracą.
inizia ad imparare
antes de
Juan ve la televisión antes del trabajo.
po czymś
Po pracy wolimy jechać autobusem do centrum handlowego.
inizia ad imparare
después de
Después del trabajo, preferimos ir en autobús al centro comercial.
przed czymś
Przed pójściem na plażę nakładem krem do opalania.
inizia ad imparare
antes de
Antes de ir a la playa me echo crema protectora.
po czymś
Zwykle po uprawianiu gimnastyki, piję szklankę niegazowanej wody.
inizia ad imparare
después de
Normalmente después de hacer gimnasia, bebo un vaso de agua sin gas.
przed czymś
Przed pracą lubi chodzić na rynek.
inizia ad imparare
antes de
Antes del trabajo, le gusta ir a La Plaza Mayor.
po czymś
Kiedy państwo García są bardzo głodni, zamawiają po drugim daniu budyń.
inizia ad imparare
después de
Cuando los señores García tienen mucha hambre, piden después del segundo plato un flan.
przed czymś
Zanim wyjdę muszę skończyć ten raport.
inizia ad imparare
antes de
Antes de salir tengo que terminar este informe.
po czymś
Po powrocie do domu w nocy, jemy kolację sami.
inizia ad imparare
después de
Después de volver a casa por la noche, cenamos solos.
przed czymś
Co robisz przed lekcją?
inizia ad imparare
antes de
¿Qué haces antes de la clase?
po czymś
Co robi Antonio po szkole?
inizia ad imparare
después de
¿Qué hace Antonio después de la escuela?
przed czymś
Kiedy oni proszą o rachunek: przed czy po zjedzeniu deseru?
inizia ad imparare
antes de
¿Cuándo ellos piden la cuenta: antes o después de tomar el postre?
po czymś
Przed pójściem do pracy w poniedziałki twoja matka je na śniadanie kanapkę z szynką czy jajecznicę?
inizia ad imparare
después de
¿Antes de ir al trabajo los lunes tu madre desayuna un bocadillo de jamón o huevos revueltos?
przed czymś
Juan ogląda telewizję przed czy po pracy?
inizia ad imparare
antes de
¿Juan ve la televisión antes o después del trabajo?
po czymś
Po pracy idziecie pieszo do domu czy wolicie jechać autobusem do centrum handlowego?
inizia ad imparare
después de
Después del trabajo, ¿vais a pie a casa o preferís ir en autobús al centro comercial?
przed czymś
Co robię przed pójściem na plażę?
inizia ad imparare
antes de
¿Qué hago antes de ir a la playa?
po czymś
Co zwykle pijesz po treningu, szklankę wody niegazowanej czy sok pomarańczowy?
inizia ad imparare
después de
¿Qué bebes normalmente después del entrenamiento, un vaso de agua sin gas o un zumo de naranja?
przed czymś
Dokąd lubi chodzić przed pracą?
inizia ad imparare
antes de
¿Adónde le gusta ir antes del trabajo?
po czymś
Kiedy państwo García są bardzo głodni, co zamawiają po drugim daniu?
inizia ad imparare
después de
Cuando los señores García tienen mucha hambre ¿qué piden después del segundo plato?
przed czymś
Chodzisz na basen przed pracą?
inizia ad imparare
antes de
¿Vas a la piscina antes del trabajo?
po czymś
Po powrocie do domu w nocy, jecie kolację sami czy idziecie zjeść kolację do restauracji ze swoimi przyjaciółmi?
inizia ad imparare
después de
Después de volver a casa por la noche, ¿cenáis solos o vais a cenar a un restaurante con vuestros amigos?

Il corso comprende anche le seguenti serie di schede:

Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 11, ważne czasownikiDział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 5, lekcja 9, c.d. czasownikówDział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57

Devi essere accedere per pubblicare un commento.