Dzień 3, cd. 4

 0    13 schede    alex95
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Dlaczego tak dobrze mówisz po niemiecku?
inizia ad imparare
Warum sprichst du so gut Deutsch?
Moi rodzice są Polakami
inizia ad imparare
Meine Eltern sind Polen
Pochodzę z Nowego Sącza, ale teraz mieszkam w Warszawie.
inizia ad imparare
Ich komme aus Neu Sandez, aber ich jetzt wohne in Warschau.
Pochodzę z Nowego Sącza. To jest 100 km na południe od Krakowa.
inizia ad imparare
Ich komme aus Neu Sandez. Das ist 100 km südlich von Krakau.
Mieszkam na ulicy Radnej 14/30. To jest niedaleko biblioteki uniwersyteckiej.
inizia ad imparare
Ich wohne in der Radnastraße 14/30. Es liegt in der Nähe der Universitätsbibliothek.
Chętnie cię odwiedzę
inizia ad imparare
Ich komme gern zu dir
Dziękuję za zaproszenie
inizia ad imparare
Danke für die Einladung
Czy mógłbyś mi podać swój numer telefonu?
inizia ad imparare
Kannst du mir deine Telefonnummer geben?
Czy możesz powtórzyć?
inizia ad imparare
Kannst du das bitte wiederholen?
Czy mówisz po angielsku?
inizia ad imparare
Sprichst du Englisch?
Mówię tylko po niemiecku
inizia ad imparare
Ich spreche nur Deutsch
Gdzie to jest?
inizia ad imparare
Wo ist das?
Gdzie jedziesz? Do Berlina.
inizia ad imparare
Wohin fährst du? Nach Berlin.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.