Egenskaper - Attributes

 0    30 schede    Engsv1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
dyr
Det hotellet är dyrt.
inizia ad imparare
expensive
This hotel is expensive.
för dyrt
Att åka taxi är för dyrt.
inizia ad imparare
too expensive
Taking a taxi is too expensive.
billig
Vårt vandrarhem är billigt.
inizia ad imparare
cheap
Our hostel is cheap.
dålig
Villkoren är dåliga.
inizia ad imparare
bad
The conditions are bad.
bra
Människor är bra.
inizia ad imparare
good
People are good.
fin
Vilken vacker flicka!
inizia ad imparare
pretty
What a pretty girl!
ful
Han är så ful.
inizia ad imparare
ugly
He's so ugly.
smutsig
Toaletten är mycket smutsig.
inizia ad imparare
dirty
The toilet is very dirty.
ren
Rum är väldigt rena.
inizia ad imparare
clean
The rooms are quite clean.
kall
Jag känner mig kall.
inizia ad imparare
cold
I'm cold.
varm
Ta min varma tröja.
inizia ad imparare
warm
Take my warm sweater.
snabbt
Hon kör snabbt.
inizia ad imparare
fast
She drives fast.
långsam
Jag gillar långsamma melodier.
inizia ad imparare
slow
I like slow melodies.
vänlig
Alla är vänliga här.
inizia ad imparare
friendly
Everyone is friendly here.
ovänlig
Ingen är ovänlig.
inizia ad imparare
unfriendly
Nobody is unfriendly.
hungrig
Jag är mycket hungrig.
inizia ad imparare
hungry
I'm very hungry.
törstig
Hon är törstig.
inizia ad imparare
thirsty
She's thirsty.
trött
Även vår hund är trött.
inizia ad imparare
tired
Even our dog is tired.
sjuk
Jag är sjuk.
inizia ad imparare
sick
I'm sick.
annorlunda
Du ser annorlunda än vanligt ut.
inizia ad imparare
different
You look different than usually.
samma
Mitt rum är samma som ditt.
inizia ad imparare
the same
My room is the same as yours.
ny
Titta - jag köpte en ny souvenir!
inizia ad imparare
new
Look - I bought a new souvenir!
stor
Den staden är så stor.
inizia ad imparare
big
This city is so big.
glad
Jag är så glad att jag ser dig.
inizia ad imparare
happy
I'm so happy to see you.
vit
Moln är vita.
inizia ad imparare
white
The clouds are white.
svart
Kaffe är svart.
inizia ad imparare
black
Coffee is black.
grön
Gräs är grön.
inizia ad imparare
green
The grass is green.
röd
Rosor är röda.
inizia ad imparare
red
Roses are red.
blå
Himlen är blå.
inizia ad imparare
blue
The sky is blue.
gul
Sand är gul.
inizia ad imparare
yellow
The sand is yellow.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.