egzamin laryngologia ucho

 0    79 schede    paulinak363
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
projekcja wg Schüller’a
inizia ad imparare
uwidacznia układ pneumatyczny kości skroniowej: wyrostek sutkowaty, jamę sutkową, zatokę esowatą Wskazania: zapalenie wyrostka sutkowatego, perlak, podłużne złamanie piramidy kości skroniowej
projekcja wg Stenversa
inizia ad imparare
uwidacznia szczyt piramidy kości skroniowej, błędnik, przewód słuchowy wewnętrzny
herpes zoster oticus –
inizia ad imparare
półpasiec uszny – liczne pęcherzyki uszeregowane w grupy na małżowinie usznej oraz w przewodzie słuchowym zewnętrznym
Grypowe zapalenie ucha środkowego
inizia ad imparare
zwykle występuje wraz z infekcją grypową niedosłuch typu przewodzeniowego krwiste pęcherzyki obejmujące ścianę przewodu słuchowego zewnętrznego i mogące przechodzić na błonę bębenkową
Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego- etiopatogeneza
inizia ad imparare
u chorych z cukrzycą etiopatologia – Pseudomonas aeruginosa
Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego rozległość zapalenia –
inizia ad imparare
część chrzęstna przewodu słuchowego zewnętrznego – dół zażuchwowy – podstawa czaszki do otworu żyły szyjnej wewnętrznej
Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego leczenie
inizia ad imparare
leczenie cukrzycy oraz intensywna antybiotykoterapia
Ostra niedrożność trąbki słuchowej- objawy
inizia ad imparare
jednostajny ból, upośledzenie słuchu oraz uczucie szelstu w uchu
Ostra niedrożność trąbki słuchowej- otoskopia
inizia ad imparare
otoskopia – wciągnięcie błony bębenkowej, przekrwienie rękojeści młoteczka oraz poszerzenie naczyń w obrębie błony bębenkowej
Ostra niedrożność trąbki słuchowej- leczenie
inizia ad imparare
obkurczające krople do nosa, leki uszczelniające naczynia, leki antyhistaminowe
Niedrożność trąbki słuchowej
inizia ad imparare
wciągnięcie błony bębenkowej wraz z wysiękiem niedosłuch typu przewodzeniowego leczenie – paracenteza oraz drenaż ucha środkowego paracenteza – kwadrant przednio-dolny – odessanie wydzieliny z założeniem drenażu do jamy bębenkowej – szpulka
Ostre zapalenie ucha środkowego- rozpoznanie
inizia ad imparare
zanik rękojeści młoteczka oraz wyrostka krótkiego, zaczerwienienie błony bębenkowej
Ostre zapalenie ucha środkowego- leczenie
inizia ad imparare
paracenteza, antybiotykoterapia ogólna – 10 dni, krople do nosa zakaz stosowania kropli sterydowych i antybiotykowych
paracenteza=myringotomia- wskazanie
inizia ad imparare
Podejrzenie zapalenia ucha środkowego lub mało nasilone jego objawy u niemowląt i małych dzieci przy utrzymywaniu się biegunki i gorączki oraz po wykluczeniu innych schorzeń – paracenteza diagnostyczna
aracenteza=myringotomia- wskazanie
inizia ad imparare
OZUŚ z podejrzeniem powikłań zewnątrz lub wewnątrzczaszkowych z objawami podrażnienia lub zapalenia ucha wewnętrznego (zawroty głowy, nudności, wymioty, oczopląs),
aracenteza=myringotomia- wskazanie
inizia ad imparare
OZUŚ z podejrzeniem powikłań zewnątrz lub wewnątrzczaszkowych- rozwijające się zapalenie wyrostka sutkowatego, niedowład lub porażenie nerwu twarzowego,
aracenteza=myringotomia- wskazanie
inizia ad imparare
niepowodzenie leczenia farmakologicznego OZUŚ
Zapalenie wyrostka sutkowatego- objawy
inizia ad imparare
nasilenie wycieku, niedosłuch, narastający ból ucha
zapalenie wyrostka sutkowatego typu Bezold’a
inizia ad imparare
ropień okolicy szczytu wyrostka w przestrzeniach powięziowych mięśnia dwubrzuścowego i m-o-s
mastoidektomia
inizia ad imparare
w znieczuleniu ogólnym; utworzenie szerokiego połączenia pomiędzy jamą sutkową i komórkami wyrostka sutkowatego, bez połączenia z jamą bębenkową
wskazania do mastodektomii (3)
inizia ad imparare
objawy usznopochodnego powikłania wewnątrzczaszkowego objawy ropnia podokostnowego porażenie nerwu twarzowego
Paracenteza=myringotomia
inizia ad imparare
Przecięcie błony bębenkowej za pomocą nożyka bagnetowego pod kontrolą wzroku w kwadrancie tylno-dolnym(jama bębenkowa najgłębsza, nie ma kosteczek słuchowych, ułatwienie wycieku treści)
Paracenteza=myringotomia
inizia ad imparare
ostre zapalenie ucha środkowego – faza wysiękowa i ropna
Zapalenie wyrostka sutkowatego- rozpoznanie
inizia ad imparare
wyciek uszny tkliwość w okolicy wyrostka sutkowatego, obrzęk okolicy zamałżowinowej, odstające ucho obrzęk okolicy wyrostka jarzmowego z obrzękiem policzka i powieki (powszechne u dzieci)
ropniak nadtwardówkowy
inizia ad imparare
tępy, pulsujący ból głowy, wyciek uszny, stan podgorączkowy patogeneza – przewlekły stan zapalny przechodzi z wyrostka sutkowatego do przestrzeni nadtwardówkowej
usznopochodne zapalenie opon m-r –
inizia ad imparare
bóle głowy, sztywność karku, światłowstręt, zmęczenie, toniczno-kloniczne drgawki oraz porażenie nerwu twarzowego, otalgia, gorączka 39 do 40°, wyciek z ucha, niedosłuch
usznopochodny zakrzep zatoki – zatoka esowata Patogeneza
inizia ad imparare
ropień okołozatokowy tworzy się z zakrzepu wokół zatoki esowatej, po którym następuje zakrzep zatoki
Usznopochodny zakrzep zatoki esowatej Objawy:
inizia ad imparare
dreszcze – przyspieszone tętno – wymioty – somnolencja – sztywność karku – septyczne przerzuty do płuc
Usznopochodny zakrzep zatoki esowatej- rozpoznanie
inizia ad imparare
– wysoka gorączka – obrzęk i tkliwość miejsca wyjścia żyły wypustowej na tylnej granicy wyrostka sutkowatego – objaw Gresinger’a – splenomegalia, septyczna koagulopatia
objaw Gresinger’a
inizia ad imparare
erythema and edema over the posterior part of the mastoid process due to septic thrombosis of the mastoid emissary vein and indicating thrombophlebitis of the sigmoid sinus.
Usznopochodny zakrzep zatoki esowatej- leczenie
inizia ad imparare
chirurgia – operacja radykalna, podwiązanie żyły szyjnej wewnętrznej
projekcja wg Schüller’a
inizia ad imparare
PZUŚ, uwidacznia zmniejszoną pneumatyzację lub destrukcję kostną, tworzenie się nowej kości
Przewlekłe zapalenie ucha środkowego otoskopia
inizia ad imparare
brzeżna perforacja kieszonka retrakcyjna części napiętej
perlak części napiętej
inizia ad imparare
wtórny perlak ucha środkowego
perlak części wiotkiej
inizia ad imparare
erwotny – perlak attyki lub epitympanalny
choroba Ménière’a
inizia ad imparare
szumy uszne upośledzenie słuchu zawroty głowy
choroba Ménière’a patogeneza
inizia ad imparare
przyczyną choroby jest zaburzenie ilościowego stosunku objętości peri- oraz endolimfy, nieprawidłowa regulacja ciśnienia osmotycznego w obrębie błędnika błoniastego
choroba Ménière’a- leczenie podczas napadu
inizia ad imparare
dożylne leki przeciw zawrotom głowy
Otoskleroza
inizia ad imparare
choroba kapsuły błędnika kostnego o dotychczas niewyjaśnionej przyczynie
otoskleroza- objawy
inizia ad imparare
niedosłuch typu przewodzeniowego typu ucha środkowego u około 80% chorych – niedosłuch typu mieszanego oraz odbiorczego u około 15% chorych – niedosłuch typu odbiorczego u około 5% chorych
otoskleroza- leczenie
inizia ad imparare
stapedotomia
Otalgia
inizia ad imparare
neuralgie nerwu twarzowego, językowogardłowego, błędnego oraz gałęzi usznej
atelektazja
inizia ad imparare
wciągnięcia błony bębenkowej
eardrum=
inizia ad imparare
błona bębenkowa= myringa
mastoidektomia- wskazania once again
inizia ad imparare
pierwszy etap operacji usznych-zapalenie ucha środkowego (niektóre przypadki)-zapalenia wyrostka sutkowatego-ropieńpozamałżowinowy-zapalenie opon m-rtowarzyszące ostremu zapaleniu ucha środkowego-zabieg diagnostyczny
małżowinąusznąMASTOIDECTOMIAMASTOIDECTOMIA- Powikłania- m.in.
inizia ad imparare
otwarcie kanału półkolistego bocznego (głuchota!!!)
Operacja radykalnaCel:
inizia ad imparare
usunięcie zmian zapalnych ucha środkowego (jamy bębenkowej, wyrostka sutkowatego) wraz z kosteczkami słuchowymi i błonąbębenkowąOperacja
Operacja radykalna
inizia ad imparare
Utworzenie wspólnej jamy ze struktur anatomicznych przewodu słuchowego zewnętrznego, jamy bębenkowej, zachyłka nadbębenkowego, wejścia do jamy bębenkowej, komórki głównej oraz komórek powietrznych wyrostka sutkowatego.
Operacja radykalna -wskazania c.1
inizia ad imparare
Wiek powyżej 65 latChoroby ogólnoustrojoweDestrukcja części kostnych uchaPrzetoka na kanale półkolistym
Operacja radykalna -wskazania c.2
inizia ad imparare
Porażenie n. VIIWznowaperlakapo operacji technikązamkniętąGłuchota lub głęboki niedosłuch operowanego uchaPowikłania wewnątrzczaszkowe
cholesteatoma
inizia ad imparare
Perlak, guz perlisty
Operacja radykalna zmodyfikowana
inizia ad imparare
Rekonstrukcja błony bębenkowej i kosteczek słuchowych
Zasady usuwania perlaka
inizia ad imparare
twarzowegoZasady usuwania perlakaPerlakusuwamy od obwodu w kierunku strzemiączka, starając sięzachowaćworek w całości. Szczególnąostrożnośćnależy zachowaćw okolicy nerwu twarzowego i strzemiączka
TYMPANOPLASTYKI ZAMKNIĘTE
inizia ad imparare
Operacje polegające na otwarciu struktur ucha środkowego z pozostawieniem tylnej ściany przewodu słuchowego zewnętrznego.
TYMPANOPLASTYKI ZAMKNIĘTE
inizia ad imparare
Pozwalająna przeprowadzenie rekonstrukcji aparatu przewodzącego dźwięk = poprawa słuchu
TYMPANOPLASTYKI ZAMKNIĘTEWskazania:
inizia ad imparare
dobry stan ogólny -wiek<65 -lepiej słyszące ucho przeciwne -niedosłuch przew. ucha operowanego -niewielka destrukcja kostna ściany tylno-górnej przew. sł. zew. brak przetoki błędnikowej -prawidł. czynn. trąbki słuch. -przebieg zapalenia bez powikłań
TYMPANOPLASTYKI ZAMKNIĘTE
inizia ad imparare
5 klasycznych typów tympanoplastykwg. Wullsteina
Tympanoplastyka typ I (myringoplastyka)
inizia ad imparare
Perforacja błony bębenkowejZachowana ruchomośćkosteczek słuchowychBez wycieku treści ropnej i obecności perlaka
Tympanoplastyka typ I (myringoplastyka)
inizia ad imparare
Technika: podłożenie (underlay) nałożenie (overlay) palisadaPZUŚbez
PZUŚ bez perlaka
inizia ad imparare
otitis media chronica simplex
Tympanoplastyka typ II
inizia ad imparare
Rekonstrukcja brakującej części łańcucha kosteczek słuchowych. Interpozycja po zwichnięciu kowadełka
Tympanoplastyka typ III
inizia ad imparare
strzemiączkaOperacyjne odtworzenie łańcucha kosteczek i uzyskanie normalnie głębokiej jamy bębenkowej przy pomocy interpozycji, przeszczepu auto-lub allogennegokowadełka, protezy PORP lub TORP (efekt columelli)
Tympanoplastyka typ III
inizia ad imparare
Zniszczony łańcuch kosteczek słuchowych. Klasyczna wg. Wullsteina–bezpośrednie ułożenie błony bębenkowej na główce strzemiączka
PORP
inizia ad imparare
Partial Ossicular Replacment Prosthesis
TORP
inizia ad imparare
Total Ossicular Replacment Prosthesis
malleus (hammer)
inizia ad imparare
młoteczek
incus (anvil)
inizia ad imparare
kowadełko
stapes
inizia ad imparare
strzemiaczko
Tympanoplastyka typ IV
inizia ad imparare
Całkowicie zniszczony łańcuch kosteczek słuchowych. Celem jest ochrona okienka okrągłego przed bezpośrenimdziałaniem fali akustycznej aby uniknąćinterferencji dźwięku przekazywanego równocześnie na okienko owalne i okrągłe
Tympanoplastyka typ V
inizia ad imparare
Wady wrodzone w obrębie okienka owalnego lub nieruchoma płytka strzemiączka (sytuacja podobna jak w otosklerozie). Wytwarza sięokienko na kanale półkolistym poziomym, pokrywa się je błonąbębenkową (fenestracja)
Secondlook
inizia ad imparare
B. rozległy perlak–technika zamknięta –opercja za 12 miesięcy. Planowana ossykuloplastyka w 2 etapie. Wyciek ropny z ucha –reoperacja. Niektórzy chirurdzy zalecająrutynowo drugą operacje po technice zamkniętej
operacje wykonywane w otosklerozie
inizia ad imparare
fenestracja kanału półkolistego poziomego (tympanoplastyka typ V), mobilizacja strzemiączka (Rosen), crurotomia, platinektomia, stapedektomia, stapedotomia
Mobilizacja strzemiączka (Rosen)
inizia ad imparare
-pośrednia –ucisk na główkęstrzemiączka-bezpośrednia –ucisk na płytkęstrzemiączka Krótkotrwała poprawa słuchu.
Crurotomia
inizia ad imparare
przecięcie unieruchomionego przedniego ramienia strzemiączka i odłączenie go od płytki –tylko w przypadku ograniczonego ogniska otosklerotycznego
Platinektomia
inizia ad imparare
usunięcie płytki strzemiączka i zastąpienie jej tkankąłączną lub kawałkiem żyły (interpozycja)
Stapedectomia
inizia ad imparare
plastyka strzemiączka –usunięcie całego strzemiączka, pokrycie okienka owalnego tkankąłącznąpołączonąz kowadełkiem przy pomocy protezy
Stapedotomia
inizia ad imparare
wykonuje sięotwór w płytce strzemiączka i zakłada protezkęna kowadełko, która przenosi drgania do przedsionka
niedosłuch typu odbiorczego
inizia ad imparare
wszczepialne aparaty słuchoweBAHA
Gusher
inizia ad imparare
Gusher" is a rare phenomenon that consists in sudden exit of cerebrospinal fluid during the course of stapedotomy or stapedectomy.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.