elections in Poland

 0    39 schede    Me. Myself. I
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
mniejsze zło
inizia ad imparare
lesser of two evils
kibic, fan
inizia ad imparare
supporter
wyborca
inizia ad imparare
voter
pretendent
inizia ad imparare
challenger
zbojkotować coś
inizia ad imparare
to boycott something
zadawać pytania
inizia ad imparare
to field the questions
wybory powszechne
inizia ad imparare
general election
zdemontować demokrację
inizia ad imparare
dismantle democracy
ograniczenia
inizia ad imparare
constraints
starannie
inizia ad imparare
neatly
po prostu
inizia ad imparare
simply put
być wyśmiewanym za coś
inizia ad imparare
to be ridiculed for something
rozsądny kompromis
inizia ad imparare
reasonable compromise
wojowniczy
inizia ad imparare
combative
zdecydowany
inizia ad imparare
decisive
obecny prezydent
inizia ad imparare
incumbent president
stawka
inizia ad imparare
at stake
poprzeć kandydata
inizia ad imparare
to back candidate
pozostać niezauważonym
inizia ad imparare
to go unnoticed
przy urnie wyborczej
inizia ad imparare
at the ballot box
ominąć
inizia ad imparare
to sidestep
w ogólnym zarysie
inizia ad imparare
in broad terms
odwoływać się do głębokich emocji
inizia ad imparare
to appeal to deep emotions
uczyć się na własnych błędach
inizia ad imparare
to learn from one’s mistakes
wiejski
Na emeryturze przeprowadzę się do wiejskiej chatki.
inizia ad imparare
rural
I'm going to move into a rural cottage when I retire.
odzyskać zaufanie
inizia ad imparare
to regain trust
w celu zrobienia czegoś
inizia ad imparare
in a bid to do sth
na wezwanie
inizia ad imparare
on the call
brak zrozumienia
inizia ad imparare
lack of understanding
długoletni plan
inizia ad imparare
long-standing plan
spaść z krawędzi
inizia ad imparare
to drop off the edge
analogiczny
inizia ad imparare
analogous
marginalnie
inizia ad imparare
marginally
po czymś, w następstwie czegoś
inizia ad imparare
in the wake of sth
dotknięty czymś
inizia ad imparare
stricken with something
bezcelowy
inizia ad imparare
pointless
niekonsekwentny
inizia ad imparare
inconsequential
opłata skarbowa
inizia ad imparare
stamp duty
narażać coś na niebezpieczeństwo
inizia ad imparare
to put sth under threat

Devi essere accedere per pubblicare un commento.