email phrases (common mistakes)

 0    15 schede    kilmur
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
With reference to your email sent 6 June
inizia ad imparare
W odniesieniu do Twojego e-maila wysłanego 6 czerwca
Thank you for sending me the catalogue I requested
inizia ad imparare
Dziękuję za przesłanie mi zamówionego katalogu
We are writing to inform you that...
inizia ad imparare
Piszemy, aby poinformować, że...
We are able to confirm that...
inizia ad imparare
Jesteśmy w stanie potwierdzić, że...
I apologise for the delay
inizia ad imparare
Przepraszam za opóźnienie
I would appreciate it if you could...
inizia ad imparare
Byłbym wdzięczny, gdybyś mógł...
Please get back to me if there's anything else
inizia ad imparare
Proszę dać znać, jeśli jest coś jeszcze
What time would be convenient for you
inizia ad imparare
Która godzina byłaby dla ciebie wygodna
If would like any more details, just let me know
inizia ad imparare
Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, daj mi znać
Anyway, that's enough, I think I will stop writing now
inizia ad imparare
W każdym razie, to wystarczy, myślę, że przestanę pisać teraz
It was good to meet you at the conference in Paris
inizia ad imparare
Dobrze było cię spotkać na konferencji w Paryżu
I look forward to hearing from you soon
inizia ad imparare
Czekam na kontakt z Państwem wkrótce
I've attached a copy of the latest sales figures
inizia ad imparare
Załączam kopię najnowszych danych sprzedażowych
Thank you for the invitation to visit your company
inizia ad imparare
Dziękuję za zaproszenie do odwiedzenia Twojej firmy
With reference to your enquiry, I've attached all the information you need
inizia ad imparare
W związku z zapytaniem załączyłem wszystkie potrzebne informacje

Devi essere accedere per pubblicare un commento.