english class B1 UNIT 5 VOCABULARY

 0    39 schede    anetaewa1976
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
1. imprezy sportowe
inizia ad imparare
1 sporting events
2. szatnia
inizia ad imparare
2. changing room
3. strój sportowy
inizia ad imparare
3. kit
4. boisko sportowe
inizia ad imparare
4. pitch
5. tablica wynikłw
inizia ad imparare
5. scoreboard
6. stadion
inizia ad imparare
6. stadium(stejdiem)
7. tłum
inizia ad imparare
7. crowd
8. sporty indywidualne
inizia ad imparare
8. individual sports
9. sporty halowe
inizia ad imparare
9. indoor sports
10. sportyna świezym powietrzu
inizia ad imparare
10. outdoor sports
11. zawodnik/zawodniczka
inizia ad imparare
11. sportsman/sportswoman
12. sportowiec/sportowcy
inizia ad imparare
12. sportdperson/sportspeople
13. podnieść
inizia ad imparare
13. raise
14. zadbać o formę
inizia ad imparare
14. get fit
15. ciężary
inizia ad imparare
15. weights
16. Pozwól że spróbuję
inizia ad imparare
16. Let me have a go
17. Nie za biera to zbyt wiele czasu
inizia ad imparare
17. It doesn't take long
18. Wazne aby używać tego codziennie
inizia ad imparare
18. The important thing is to use them everyday
19. przegrac/wygrac
inizia ad imparare
19. lose / win
20. widz
inizia ad imparare
20. spectator
21. ochotnik
inizia ad imparare
21. volunteer
22. konkurs/zawodnik
inizia ad imparare
22. competition/competitor
23. sprzęt
inizia ad imparare
23. equipment(ikłipment)
24. lina
inizia ad imparare
24. rope
25. chodzenie po linie/osoba chodząca po, inie
inizia ad imparare
25. slackline/slackliner
26. poprawić się/ulepszyć
inizia ad imparare
26. improve
27. trenować/ trening
inizia ad imparare
27. practise/practice
28. bieg/biegacz/bieganie
inizia ad imparare
28. run/runner/running
29. trenować (kogoś)/trener
inizia ad imparare
29. coach/coach
30. Nie bądź głupi
inizia ad imparare
30. Don't be daft!
31. Poważnie?
inizia ad imparare
31Seriously?
32.Życz mi szczęścia
inizia ad imparare
32. Wish me luck!
czasowniki złożone z up
inizia ad imparare
phrasal verbs
33. skończyć jako...
inizia ad imparare
33. end up .......
34. poddać się
inizia ad imparare
34. give up
35. odebrać
inizia ad imparare
35. pick up
36. zorganizować /ustawić
inizia ad imparare
36. set up
37. zaczać uprawiać (sport)
inizia ad imparare
37. take up
38. posprzątać
inizia ad imparare
38. tidy up

Devi essere accedere per pubblicare un commento.