Erittäin yksinkertaistettu kielioppi - Extremely simplified grammar

 0    29 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
kysymyslauseen sanajärjestys
Milloin he tulivat takaisin? Miksi hän soitti?
inizia ad imparare
Kysymyssana + apuverbi + subjekti + pääverbi. Jos kysymyslause ei ala kysymyssanalla, aloitetaan lause apuverbillä.
When did they come back? Why did she call?
imperfekti: kieltolause
Hän ei nukkunut. Hän ei juossut. Me emme syöneet.
inizia ad imparare
Verbin "to do" mennyt muoto + kieltosana + pääverbin perusmuoto.
Did + not = didn't
He did not sleep. She didn't run. We didn't eat.
perfekti: kielto
Minä en ole kirjoittanut. Hän ei ole puhunut.
inizia ad imparare
"To have" + kieltosana + verbin kolmas muoto.
I have not written. She has not talked.
yleispreesens
Ilmaisee tapoja, muuttumattomia tilanteita, toistuvaa toimintaa, yleisiä totuuksia
Minä juoksen. Hän juoksee.
inizia ad imparare
Muodostetaan käyttämällä verbin perusmuotoa paitsi yksikön kolmannessa persoonassa, jossa verbin loppuun lisätään -s.
I run. He/she runs.
futuuri
inizia ad imparare
Kun puhutaan tulevasta ajasta. Muodostetaan will + verbin perusmuoto.
I will travel. You will come.
juhlapyhät
joulu, pääsiäinen, kiitospäivä
inizia ad imparare
Kirjoitetaan isolla alkukirjaimella.
Christmas, Easter, Thanksgiving Day
kielet ja kansallisuudet
suomen kieli, saksan kieli, ranskalainen, espanjalainen
inizia ad imparare
Kirjoitetaan isolla alkukirjaimella.
Finnish, German, French, Spanish
+22 schede
La lezione è parte del corso
"Englanti: päivä 2"
(Un totale di 285 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.