Erleben Sie Rihanna im Sommer Live

 0    26 schede    agatalepczynska1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
szturmować listy przebojów
inizia ad imparare
stürmen die Charts
Od kilku lat jej hity szturmują listy przebojów dookoła globusu.
inizia ad imparare
Seit einigen Jahren stürmen ihre Hits die Charts rund um den Globus.
Barbados - wyspa małych antyli w pobliżu karaibów
inizia ad imparare
Barbados - eine Inselder kleinen Antillen nahe der Karibik
rodzina klasy średniej
inizia ad imparare
die Mittelstandfamilie
jej rodzice rozwiedli się
inizia ad imparare
ihre Eltern ließen sich scheiden
talent muzyczny
inizia ad imparare
musikalische Begabung
wyróżniać się czymś
inizia ad imparare
sich durch etwas auszeichnen
Rihanna od wczesnych lat wyróżniała się talentem muzycznym
inizia ad imparare
Rihanna zeichnete sich schon früh durch musikalische Begabung aus
okazać się
inizia ad imparare
erweisen
ostatecznie
inizia ad imparare
endgültig
ukończyć coś
inizia ad imparare
etwas fertig stellen
ognista dusza
inizia ad imparare
feurige Seele
w centrum zainteresowania mediów
inizia ad imparare
im Fokus der Medien stehen
musieć się z czymś pogodzić
inizia ad imparare
sich mit etwas abfinden müssen
Jako gwiazda pop Rihanna musiała się pogodzić z tym, że jej zarówno życie zawodowe jak i prywatne będą w centrum zainteresowania mediów
inizia ad imparare
Als Popstar musste sich Rihanna damit abfinden, dass sowohl ihr berufliches als auch ihr privates Leben im Fokus der Medien stehen werden
portal plotkarski
inizia ad imparare
das Klatschportal
skazać kogoś na 5 lat w zawieszeniu
inizia ad imparare
jemanden zu fünf Jahre auf Bewährung verurteilen
zasądzić karę w zawieszeniu
inizia ad imparare
eine Strafe zur Bewährung aussetzen
zasłaniać komuś widoczność
inizia ad imparare
jemandem die Sicht versperren
odejść w zapomnienie
inizia ad imparare
in Vergessenheit geraten
działalność dobroczynna
inizia ad imparare
die Wohltätigkeit
założyć fundację dla ciężko chorych dzieci
inizia ad imparare
eine Stiftung für schwerkranke Kinder gründen
angażować się w coś
inizia ad imparare
sich für etwas einsetzen
Rihanna zaangażowała się w ochronę i rozpoznawalność swojej ojczyzny Barbados
inizia ad imparare
Rihanna setzt sich für den Schutz und die Bekanntheit ihrer Heimat Barbados ein
spróbować się czymś
inizia ad imparare
sich in etwas versuchen
Rihanna spróbowała się jako aktorka w filmie Battleship
inizia ad imparare
Rihanna versuchte sich als Schauspielerin im Film Battleship

Devi essere accedere per pubblicare un commento.