farma 2- neuroleptyki, p/wymiotne

 0    62 schede    ealice
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
neuroleptyki stosowane w leczeniu depresji
inizia ad imparare
olanzapina, arypiprazol, kwetiapina
mechanizm działania neuroleptyków
inizia ad imparare
(-) dopaminergicznie= przeciwwytwórczo, adrenolitycznie= uspokajająco, spadki RR, (-)ser= na objawy negatywne; p/hist= uspojajaąco; cholinolit= zaparcia
receptory, na które działają neuroleptyki typowe
inizia ad imparare
M1, H1, a1, D2
rec, na które działają atypowe neurolept
inizia ad imparare
M1, H1, a1, a2, D1-4, 5HT1a, 5HT...
podział neuroleptyków typowych
inizia ad imparare
poch fenotiazyny, tioksantenu, butyrofenonu, benzamidy
neuroleptyki typowe, poch fenotiazyny
inizia ad imparare
chlorpromazyna
neuroleptyki typowe, poch tioksantenu
inizia ad imparare
chlorprotiksen
neurolept typowie, pochodne butyrofenonu
inizia ad imparare
haloperidol
neurolept typowe, benzaminy
inizia ad imparare
sulpiryd
neuroleptyki atypowe
inizia ad imparare
arypiprazol, klozapina, kwetiapina, olanzapina, risperidon
który lek, jako jedyny LPP nie obniża progu drgawkowego
inizia ad imparare
risperidon
po jakim LPP najczęsciej napady drgawkowe?
inizia ad imparare
klozapina
klozapina
inizia ad imparare
LPP II gen
olanzapina
inizia ad imparare
LPP II gen
suplpiryd
inizia ad imparare
LPP I gen
chlorpromazyna
inizia ad imparare
LPP I gen
DNP LPP związane z blokowaniem rec D
inizia ad imparare
-zespoły Parkinsonowskie; -późne dyskinezy; -zab hormonalne (zab miesiączkowania, libido, mlekotok, ginekomastia, zab erekcji)
akatyzja
inizia ad imparare
"niespokojne nogi"
późne dyskinezy
inizia ad imparare
np zespół królika, niekontrolowane ruchy, często w obrębie twarzy
po jakich neuroleptykach najczęściej złośliwy zesp neurolept?
inizia ad imparare
na początku terapii silnymi LPP (haloperidol, flufenazyna)
złośliwy zespół neuroleptyczny- objawy
inizia ad imparare
zaham ruchowe, wzr nap m, drżenie włókienk, hiperterm, tachykardia, wahania RR, zab ze str ukł autonom, leukocytoza, odwodnienie, zab el
atypowe LPP- podział
inizia ad imparare
SDA(antag dop i serot); MARTA (multi-acting-receptor-agent); antagonisci D2 i D3; wybiórczy agonista D2
LPP atypowe- SDA
inizia ad imparare
rysperydon, sertindol
LPP atypowe- MARTA
inizia ad imparare
klozapina, kwetiapina, olanzapina
LPP atypowe- antag rec D2 i D3
inizia ad imparare
sulpiryd
LPP atypowe- częsciowy agonista D2
inizia ad imparare
arypiprazol
atypowe neuroleptyki o przedłużonym uwanianiu
inizia ad imparare
rysperydon (i.m.), kwetiapina (p.o.)
które LPP powodują częściej zespół pozapiramidowy?
inizia ad imparare
typowe
jakie DNP metaboliczne mają LPP atypowe?
inizia ad imparare
wzrost cholesterolu i TG, cukrzyca, otyłość
które neuroleptyki atypowe powodują najmniej zaburzeń metabolicznych?
inizia ad imparare
zyprazydon, arypiprazol
DNP neuroleptyków atypowych
inizia ad imparare
zab pozapiramidowe (rzadko), zw m.c. (klozapina, olanzapina), sedacja (klozapina), zab przemian węgow i lip (kloz), cholinolit (klozapina, wydł QT (zyprazydon)
DNP klozapiny
inizia ad imparare
neurolepty atypowy, powodje sedację, zw m.c., agranlocytozę, leukop, drgawki, działa cholinolitycznie,
charakterystyka klozapiny
inizia ad imparare
neuroleptyk atypowy, stary, najskuteczniejszy w psychozach, może powodować ślinotok, uciązliwy nocą
przy jakim neuroleptyku trzeba kontrolować obraz krwi?
inizia ad imparare
klozapina, atypowy
podział leków p/wymiotnych
inizia ad imparare
antagoniści 5HT3, ant rec dop, cholinolityki, ant rec H1, kanabinoidy, ant rec NK1, kotrykosteroidy
p/wym antagoniści rec 5HT3
inizia ad imparare
ondansetron
ant rec dopaminowych
inizia ad imparare
METOKLOPRAMID!, chlorpromazyna, haloperidol
chlorpromazyna
inizia ad imparare
LPP I gen, lek p/wymiotny
jakie LPP stosuje się jako leki p/wymiotne?
inizia ad imparare
chlorpromazyna, haloperidol
cholinolityki p/wymiotne
inizia ad imparare
hioscyna
p/wym antag H1
inizia ad imparare
dimenhydrynat, prometazyna
prometazyna
inizia ad imparare
p/hist I gen, p/wymiotny
prometazyna
inizia ad imparare
aergie i świąd; tłumienie odruchu kaszlowego, zwłaszcza po zab op; śr uspokajający i przeciwwymiotny w związku z zastosowanym znieczuleniem do operacji chirurgicznych; chor lokomocyjna; nudn i zawroty gł
dimenhydrynat
inizia ad imparare
p/hist I gen, p/wymiotny
sterydy stosowane p/wymiotnie
inizia ad imparare
deksametazon, metyloprednizolon
antagoniści rec neurokininy 1
inizia ad imparare
aprepitant
ondasetron
inizia ad imparare
setron, antagonista rec 5HT3, działa p/wymiotnie, nie działa uspokajająco, można prowadzić, można w ciąży
ondasetron- WSK
inizia ad imparare
p/wymiotnie w onkologii (ChT, RT), znieczuenie og, niepowsiągiwe wymioty ciężarnych
antag 5HT3 DNP
inizia ad imparare
bóle gł, z pp, wzrost transaminaz
metoklopramid
inizia ad imparare
p/wymiotny, antag D2, w wiekszych dawkach antag 5HT4 i agon 5HT3; w wiekszych dawkach hamuje wymioty po ChT, RT
metoklopramid DNP
inizia ad imparare
neipokój, senność, zmęczneie, bóle głowy, zesp parkinsonowskie, hiperPRL
neuroleptyki stosowane p/wymiotnie
inizia ad imparare
chorpromazyna, haoperido
działanie LPP p/wymiotne- mechanizm
inizia ad imparare
antag D2, cholinolityczne, p/histaminowe
LPP p/wymiotnie WSK
inizia ad imparare
wymioty po podrażnieniu otrzewnej, nieżycie żoł, urazach czaszki, RT, ChT, ciężarnych, zab błędnikowe
LPP p/wym DNP
inizia ad imparare
dystonie, niepokój, senność, spadki RR
inna nazwa hioscyny
inizia ad imparare
skopolamina
skopolamina
inizia ad imparare
hioscyna, cholinolityk
hioscyna
inizia ad imparare
in. skopolamina, stosowana głównie w chor lokomocyjnej
leki p/hist stosowane p/wym
inizia ad imparare
dimenhydrynat, prometazyna
zastosowanie p/hist p. wym
inizia ad imparare
choroba lokomocyjna, zap ucha wewn
kortykosteroidy p/wymiotnie
inizia ad imparare
szybka reakcja w wymiotach po ChT, kojarzone z ant rec serotoninowego, w pojedynczych dawkach rzadko DNP
aprepitant
inizia ad imparare
antag rec NK1, stosowany w wymiotach po ChT, po zabiegach op

Devi essere accedere per pubblicare un commento.