Features - Властивості

 0    29 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
expensive
This hotel is expensive.
inizia ad imparare
дорогий
Цей готель дорогий.
too expensive
Taking a taxi is too expensive.
inizia ad imparare
занадто дорогий
Проїзд на таксі занадто дорогий.
cheap
Our hotel is cheap.
inizia ad imparare
дешевий
Наш готель дешевий.
bad
The conditions are bad.
inizia ad imparare
злий
Умови жахливі.
good
People are good.
inizia ad imparare
добрий
Люди є добрі.
pretty
What a pretty girl!
inizia ad imparare
гарний
Яка гарна дівчина!
ugly
He's so ugly.
inizia ad imparare
бридкий
Він такий бридкий.
dirty
The toilet is very dirty.
inizia ad imparare
брудний
Туалет такий брудний.
clean
The rooms are quite clean.
inizia ad imparare
чистий
Кімнати цілком чисті.
cold
I'm cold.
inizia ad imparare
холодний
Мені холодно.
warm
Take my warm sweater.
inizia ad imparare
теплий
Візьми мій теплий светр.
fast
She drives fast.
inizia ad imparare
швидко
Вона швидко їде.
slow
I like slow melodies.
inizia ad imparare
повільно
Я люблю повільні мелодії.
friendly
Everyone is friendly here.
inizia ad imparare
дружний
also: люб'язний
Усі тут дуже люб'язні.
unfriendly
Nobody is unfriendly.
inizia ad imparare
нетовариський
Ніхто не є нетовариським.
hungry
I'm very hungry.
inizia ad imparare
голодний
Я дуже голодний.
thirsty
She's thirsty.
inizia ad imparare
cпраглий
Вона cпрагла.
tired
Even our dog is tired.
inizia ad imparare
втомлений
Навіть наш пес втомився.
sick
I'm sick.
inizia ad imparare
хворий
Я хворий.
different
You look different.
inizia ad imparare
інакше
Виглядаєш інакше.
new
I bought a new souvenir!
inizia ad imparare
новий
Я купив новий сувенір!
big
This city is so big.
inizia ad imparare
великий
Це місто таке велике.
happy
I'm so happy to see you.
inizia ad imparare
щасливий
Я так щасливий тебе бачити.
white
The clouds are white.
inizia ad imparare
білий
Хмари - білі.
black
Coffee is black.
inizia ad imparare
чорний
Кава - чорна
green
The grass is green.
inizia ad imparare
зелений
Трава - зелена.
red
Roses are red.
inizia ad imparare
червоний
Троянди - червоні.
blue
The sky is blue.
inizia ad imparare
синій
Небо - блакитне.
yellow
The sand is yellow.
inizia ad imparare
жовтий
Пісок - жовтий.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.