Foreign exchange

 0    39 schede    kkrzak12
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zmienne kursy
inizia ad imparare
floating rates
interweniować
inizia ad imparare
to intervene
sterowany kurs
inizia ad imparare
manage floating Exchange rates
nieregularny kursy
inizia ad imparare
freely floating system
ustalone
inizia ad imparare
pegged
uncja
inizia ad imparare
ounce
pokrycie w złocie
inizia ad imparare
Gold convertibility
znacząco wzrósł
inizia ad imparare
climbed significantly
dotknac dna
inizia ad imparare
hit bottom
Szybki upadek
inizia ad imparare
Rapid Fall
stałe spadł
inizia ad imparare
declined steadily
osiągnąć
inizia ad imparare
peaked
szybko wzrósł
inizia ad imparare
rising sharply
nagły wzrost
inizia ad imparare
sudden climb
Niewielki spadek
inizia ad imparare
slight drop
gwałtowny spadek
inizia ad imparare
rapid decline
umiarkowany wzrost
inizia ad imparare
moderate growth
ustabilizowac
inizia ad imparare
level off
Stopniowy wzrost
inizia ad imparare
gradual rise
stopniowo zmniejszać się
inizia ad imparare
gradually decrease
Dramatyczny wzrost
inizia ad imparare
dramatic increase
wahania - zmiany cen
inizia ad imparare
fluctuation - price changes
płynny - łatwy do sprzedania
inizia ad imparare
liquid - easy to sell
spekulanci - ludzie, którzy kupują i sprzedają rzeczy w nadziei na zysk
inizia ad imparare
speculators - people who buy and sell things in the hope of making a profit
krajowy - należący do własnego kraju
inizia ad imparare
domestic - belonging to one's own Country
kapitał własny - inne słowo na akcje i akcje
inizia ad imparare
equity - another Word for stocks and shares
obrót - łączna kwota pieniędzy wydana na rynku
inizia ad imparare
turnover - the Total amount of money to spent in a market
Rotacja pracowników
inizia ad imparare
Staff turnover
niewątpliwie
inizia ad imparare
undoubtedly
źródło zmartwienia
inizia ad imparare
source of worry
trendy krótkoterminowe
inizia ad imparare
short terms trends
Zagraniczne rynki
inizia ad imparare
Foreign markets
warto
inizia ad imparare
be worth
odpowiedniki
inizia ad imparare
counterparts
objętość
inizia ad imparare
volume
przepis
inizia ad imparare
recipe
odchylenie / huśtawka (wahadłowa)
inizia ad imparare
swing
przeczucie
inizia ad imparare
hunch
wesprzec
inizia ad imparare
to back

Devi essere accedere per pubblicare un commento.