geschiedenis hfst 4 de begrippen

 0    12 schede    victorflach
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Nederlands, Vlaams Risposta Nederlands, Vlaams
rationalisme
inizia ad imparare
Filosofische stroming die ervan uitgaat dat het gebruik van het verstand (ratio) de bron is van kennis (en niet geloof, de Bijbel of tradities).
verlichting
inizia ad imparare
Denkstroming uit de achttiende eeuw die het gebruik van het eigen verstand centraal stelde. Door meer kennis te verwerven is een betere samenleving te realiseren.
Trias Politica
inizia ad imparare
Politiek systeem, bedacht door de filosoof Montesquieu, waarin drie machten worden onderscheiden: de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht. De drie machten moeten gescheiden blijven.
Ancien Régime
inizia ad imparare
Maatschappelijke orde van voor de Franse Revolutie, die gekenmerkt wordt door feodaliteit, horigheid en het streven van vorsten naar absolute macht.
standenmaatschappij
inizia ad imparare
Samenleving die verdeeld is in sociale lagen, waarbij sommige standen veel meer rechten hebben dan andere standen.
staten generaal
inizia ad imparare
De vergadering van de drie standen die door de koning bijeen kon worden geroepen.
nationale vergadering
inizia ad imparare
Parlement van Frankrijk tijdens de Franse Revolutie dat de standenmaatschappij afschafte en dat de eerste grondwet opstelde waarin de macht van de koning werd beperkt.
grondwet
inizia ad imparare
Wet waarin wordt vastgelegd hoe het bestuur van een land is geregeld en waarin de grondrechten van de burgers zijn opgenomen.
Verklaring van de Rechten van de Mens en van de Burger
inizia ad imparare
Verklaring die tijdens de Franse Revolutie is opgesteld en waarin de grondrechten van de mens zijn verwerkt. Latere grondwetten en ook de moderne Verklaring van de rechten van de mens zijn hierop gebaseerd.
Terreur
inizia ad imparare
De periode na de onthoofding van Lodewijk XVI in 1793. Er werd door de Jacobijnen afgerekend met iedereen die geen overtuigd voorstander van de Republiek leek te zijn.
Code Napoléon
inizia ad imparare
Wetboek dat Napoleon liet opstellen en waarin gelijkheid voor de wet was opgenomen. De Code Napoléon vormt nog steeds de basis van het burgerlijk wetboek in veel Europese landen.
Continentaal Stelsel
inizia ad imparare
Economische blokkade waarin Napoleon alle handel met Engeland verbood vanaf het Europese continent.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.