good citizen

 0    163 schede    dominikaopalka
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
odwaga
inizia ad imparare
courage
odważny
inizia ad imparare
courageous
okrutny
inizia ad imparare
cruel
okrucieństwo
inizia ad imparare
cruelty
determinacja
inizia ad imparare
determination
zdeterminowany
inizia ad imparare
determined
entuzjazm
inizia ad imparare
enthusiasm
entuzjastyczny
inizia ad imparare
enthusiastic
hojny
inizia ad imparare
generous
hojność
inizia ad imparare
generosity
pomocny
inizia ad imparare
helpful
uczynność
inizia ad imparare
helpfulness
uczciwy
inizia ad imparare
honest
uczciwość
inizia ad imparare
honesty
honorowy
inizia ad imparare
honourable
pełen nadziei
inizia ad imparare
hopeful
pomysłowy
inizia ad imparare
imaginative
miły
inizia ad imparare
kind
życzliwość
inizia ad imparare
kindness
leniwy
inizia ad imparare
lazy
samotny
inizia ad imparare
lonely
lojalny
inizia ad imparare
loyal
lojalność
inizia ad imparare
loyalty
materialistyczny
inizia ad imparare
materialistic
skromny
inizia ad imparare
modest
skromność
inizia ad imparare
modesty
optymizm
inizia ad imparare
optimism
optymistyczny
inizia ad imparare
optimistic
cierpliwy
inizia ad imparare
patient
uprzejmy
inizia ad imparare
polite
przymioty, pozytywne cechy charakteru
inizia ad imparare
qualities, positive character traits
niezawodny
inizia ad imparare
reliable
samolubny
inizia ad imparare
selfish
wrażliwy
inizia ad imparare
sensitive
głupi
inizia ad imparare
stupid
głupota
inizia ad imparare
stupidity
pełen współczucia
inizia ad imparare
sympathetic
dobrze wychowany
inizia ad imparare
well-mannered
doceniać
inizia ad imparare
to appreciate
bosy
inizia ad imparare
barefoot
mieć szczęście/mniej szczęścia
inizia ad imparare
be fortunate / less fortunate
wrócić na łono rodziny
inizia ad imparare
be reunited with one's family
żebrać
inizia ad imparare
beg
żebraczka
inizia ad imparare
beggar
korzyść
inizia ad imparare
advantage
korzyści
inizia ad imparare
benefits
odwiedzić kogoś
inizia ad imparare
call on sb
zbierać pieniądze
inizia ad imparare
to collect money
zbiórka pieniędzy
inizia ad imparare
collection
pojemnik na zbiórkę datków
inizia ad imparare
collection cup
zrobić dobry uczynek
inizia ad imparare
do a good deed
dać datek
inizia ad imparare
donate
datek
inizia ad imparare
donation
starsi ludzie
inizia ad imparare
elderly people
przyjaźń
inizia ad imparare
friendship
pomóc komuś
inizia ad imparare
give sb a hand
pomóc komuś
inizia ad imparare
help someone out
bezdomny
inizia ad imparare
homeless
zainspirować
inizia ad imparare
inspire
bez pracy
inizia ad imparare
jobless
zaoferować komuś nagrodę/pracę
inizia ad imparare
offer someone a reward / a job
zorganizować wyprzedaż
inizia ad imparare
organise a sale
sprawić, żeby ktoś się uśmiechnął
inizia ad imparare
put a smile on sb's face
zbierać pieniądze na cele charytatywne
inizia ad imparare
raise money for charity
używane ubrania
inizia ad imparare
second-hand clothes
schronienie
inizia ad imparare
refuge, shelter
okazać wdzięczność
inizia ad imparare
show your appreciation
spać pod gołym niebem
inizia ad imparare
sleep rough
niewidomi
inizia ad imparare
the blind
głusi
inizia ad imparare
the deaf
wolontariat
inizia ad imparare
volontary work
sprawić by komuś zrobiło się ciepło na duszy
inizia ad imparare
warm sb's heart
aresztować
inizia ad imparare
to arrest
złamać przepisy / prawo
inizia ad imparare
break the rules / law
alarm antywłamaniowy
inizia ad imparare
Burglar Alarms
kradzież z włamaniem
inizia ad imparare
burglary
włamać się i okraść
inizia ad imparare
burgle
sprawa
inizia ad imparare
case
cela
inizia ad imparare
cell
popełnić przestępstwo/ morderstwo
inizia ad imparare
commit a crime / murder
uszkodzenie mienia
inizia ad imparare
criminal damage
kara śmierci 2
inizia ad imparare
death penalty
wykopać tunel
inizia ad imparare
dig a tunnel
uciec
inizia ad imparare
escape
próba ucieczki
inizia ad imparare
escape attempt
wyrzucić kogoś ze szkoły
inizia ad imparare
exclude sb from school
śledzić
inizia ad imparare
follow
uwięzić
inizia ad imparare
imprison
prowadzić śledztwo w sprawie czegoś
inizia ad imparare
investigate sth
sędzia
inizia ad imparare
a judge
zabić
inizia ad imparare
kill
zamek
inizia ad imparare
lock
zamknąć kogoś na klucz
inizia ad imparare
lock sb up
morderca
inizia ad imparare
a murderer
policjant / policjantka
inizia ad imparare
policeman / policewoman/ police officer
strażnik więzienny
inizia ad imparare
prison guard
więzień
inizia ad imparare
prisoner
ukarać
inizia ad imparare
punish
przesłuchanie
inizia ad imparare
question
zwolnić z więzienia
inizia ad imparare
release from prison
rabunek
inizia ad imparare
robbery
firma ochroniarska
inizia ad imparare
security firm
zewnętrzne oświetlenie posesji
inizia ad imparare
security lights
wyrok
inizia ad imparare
sentence
skazać kogoś na więzienie
inizia ad imparare
to sentence someone to prison
ukraść
inizia ad imparare
steal
podejrzany
inizia ad imparare
a suspect
podejrzewać
inizia ad imparare
to suspect
kradzież
inizia ad imparare
a theft
mundur
inizia ad imparare
uniform
przemoc
inizia ad imparare
violence
młodociany przestępca
inizia ad imparare
young offender
zakazać/ znieść
inizia ad imparare
abolish
władze
inizia ad imparare
authorities
źle się zachowywać
inizia ad imparare
to behave badly
obywatelka
inizia ad imparare
citizen
konstytucja
inizia ad imparare
a constitution
demonstracja
inizia ad imparare
a demonstration
wybierać w drodze wyboru
inizia ad imparare
elect
zatrudniać
inizia ad imparare
to employ
zatrudnienie na pełen etat/ na część etatu
inizia ad imparare
full-time / part-time employment
rząd
inizia ad imparare
the government
imigrant/imigrantka
inizia ad imparare
immigrant / immigrant
większość
inizia ad imparare
a majority
sąsiad / sąsiadka
inizia ad imparare
neighbor / neighbor
okolica
inizia ad imparare
neighbourhood
organizacja
inizia ad imparare
organisation
polityk
inizia ad imparare
a politician
instytucja publiczna
inizia ad imparare
public institution
konferencja prasowa
inizia ad imparare
press conference
statystyka
inizia ad imparare
statistics
zrobić z kogoś głupca
inizia ad imparare
make a fool of someone
hałasować
inizia ad imparare
make a noise
wysunąć twierdzenie/ zrobić uwagę
inizia ad imparare
make a point
ukarać kogoś dla przykładu
inizia ad imparare
make an example of sb
usprawiedliwiać się
inizia ad imparare
make an excuse
sprawić zeby ktoś cos zrobil
inizia ad imparare
make someone do something
uszczęśliwiać/ zasmucać/ rozzłościć kogoś
inizia ad imparare
make sb happy/sad/angry
uszczęśliwić kogoś
inizia ad imparare
make sb's day
ułatwić/ utrudnić coś
inizia ad imparare
make sth easier/ harder
przeciętny
inizia ad imparare
average
byc pod wrazeniem czegos
inizia ad imparare
be impressed by something
dziwny/ osobliwy
inizia ad imparare
curious
utonąć
inizia ad imparare
drown
angażować
inizia ad imparare
engage
zaręczyny
inizia ad imparare
an engagement
pierścionek zaręczynowy
inizia ad imparare
engagement ring
jęczeć
inizia ad imparare
groan
trzymać coś przy uchu
inizia ad imparare
hold sth against your ear
incydent
inizia ad imparare
incident, event
podnieść kogoś (i postawić na nogi)
inizia ad imparare
lift sb onto their feet
średnio
inizia ad imparare
on average
punkt widzenia
inizia ad imparare
point of view
promować
inizia ad imparare
to promote
objąć kogoś
inizia ad imparare
put your arms round sb
zatkać uszy rękoma
inizia ad imparare
put your hands over your ears
przypadkowy/ niezaplanowany
inizia ad imparare
random / unplanned
wypisać kogoś ze szpitala
inizia ad imparare
release someone from the hospital
stresujący
inizia ad imparare
stressful
złapać kogoś za ramię
inizia ad imparare
take hold of sb's arm
ustawić radio
inizia ad imparare
tune a radio
zrobić głośniej
inizia ad imparare
turn up the volume
szum, który wydobywa się z radia niedostrojonego do żadnej stacji
inizia ad imparare
white noise

Devi essere accedere per pubblicare un commento.