GS Begrippen

 0    22 schede    Tom.G
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Nederlands, Vlaams Risposta Nederlands, Vlaams
Acte van Navigatie
inizia ad imparare
Alleen Engelse schepen mogen goederen van en naar Engeland vervoeren.
bedeling
inizia ad imparare
Uitdelen van brood en turf aan armen en mensen die van hun winterloon niet kunnen rondkomen.
classicisme
inizia ad imparare
Stijl in kunst en architectuur die de (bouw) kunst van Grieken en Romeinen in de Oudheid nadoet.
Commerciële landbouw en veeteelt
inizia ad imparare
Boeren werken voor de nijverheid of voor de exporten niet alleen meer voor eigen dorp of streek.
Gouden Eeuw
inizia ad imparare
Naam, later bedacht voor de lange periode van voorspoed en welvaart voor de Republiek in de zeventiende eeuw.
handelsfactorij
inizia ad imparare
Versterkt steunpunt voor de handel van bijvoorbeeld VOC of WIC.
handelskapitalisme
inizia ad imparare
Je vermeerdert je kapitaal door handel te drijven én door gekochte (ingevoerde) materialen en grondstoffen te laten bewerken en daarna te verkopen met meer winst dan met handel alleen.
handelsmonopolie
inizia ad imparare
Het alleenrecht om in een gebied (of in een bepaald product) handel te drijven.
inter
inizia ad imparare
Aziatische handel Handel tussen Aziatische landen onderling.
moedernegotie
inizia ad imparare
De eerste en eeuwenlang belangrijkste internationale handel van Nederlanders met de landen rond de Oostzee.
De Oost
inizia ad imparare
Alle gebieden waarmee de VOC handel dreef.
plantagekolonie
inizia ad imparare
Kolonie met katoen, suiker
rampjaar 1672
inizia ad imparare
De Republiek in oorlog met Frankrijk, Engeland, Munster en Keulen. Willem III stadhouder, de gebroeders de Witt vermoord.
rationalisme
inizia ad imparare
Proberen de wereld te begrijpen met het verstand, in plaats van vanuit het geloof.
schuilkerk
inizia ad imparare
Kerk, ingericht op een zolder. Anderen dan calvinisten mochten hun geloof niet openlijk uitoefenen.
stapelmarkt
inizia ad imparare
Uit alle windstreken worden goederen naar de handelsstad vervoerd om van daaruit weer verhandeld te worden.
transAtlantische slavenhandel(Driehoekshandel)
inizia ad imparare
Handel in slaven van Afrika over de Atlantische Oceaan naar Amerika. Onderdeel van
een driehoekshandel: vanuit Nederland koopwaar (katoenen stoffen, geld) naar Afrika, van Afrika slaven naar Amerika, van Amerika koopwaar (ruwe katoen, koffie, tabak, suiker) naar Nederland.
Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC
inizia ad imparare
) Handelsmaatschappij met de monopolie op de zeevaart naar Azië.
voorcompagnie
inizia ad imparare
Voor de VOC werd opgericht ondernamen kooplui samen in een voorcompagnie reizen naar Azië.
wereldeconomie
inizia ad imparare
Stelsel van handels en financiële relaties dat de hele wereld omspant.
WestIndische Compagnie (WIC)
inizia ad imparare
Handelsmaatschappij met het monopolie op de zeevaart naar West-Afrika en de Amerika’s.
zilvervloot
inizia ad imparare
Jaarlijkse Spaanse vloot met de opbrengst van de zilvermijnen uit de Amerika’s.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.