H I S T O R I A - D A T Y

 0    63 schede    domm0403
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
776 r. p.n.e
inizia ad imparare
pierwsza starożytna olimpiada w Grecji
753 r. p.n.e
inizia ad imparare
założenie starożytnego Rzymu
490 r.p.n.e
inizia ad imparare
bitwa pod Maratonem między Grekami a Persami
480 r.p.n.e
inizia ad imparare
bitwa pod Termpilami i Salaminą
73-71 r.p.n.e.
inizia ad imparare
powstanie Spartakusa (niewolników w Rzymie)
44 r.p.n.e.
inizia ad imparare
zamordowanie Juliusza Cezara
313 r.
inizia ad imparare
wprowadzenie tolerancji religijnej w Rzymie
395 r.
inizia ad imparare
podział Cesarstwa Rzymskiego na wschodnie i zachodnie
476 r.
inizia ad imparare
upadek cesarstwa zachodniorzymskiego (koniec starożytności)
622 r.
inizia ad imparare
ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny (początek ery muzułmańskiej)
800 r.
inizia ad imparare
koronacja Karola Wielkiego na cesarza
843 r.
inizia ad imparare
traktat w Verdun (podział cesarstwo na Francję, Włochy i Niemcy)
966 r.
inizia ad imparare
chrzest Polski
1000 r.
inizia ad imparare
zjazd w Gnieźnie
1025 r.
inizia ad imparare
koronacja Bolesława Chrobrego i Mieszka II
1054 r.
inizia ad imparare
schizma wschodnia (podział chrześcijaństwa na prawosławie i katolicyzm)
1076 r.
inizia ad imparare
koronacja Bolesława Śmiałego
1138 r.
inizia ad imparare
podział Polski na dzielnice (testament Krzywoustego)
1226 r.
inizia ad imparare
sprowadzenie Krzyżaków do Polski
1241 r.
inizia ad imparare
bitwa pod Legnicą z Tatarami
1295/96 r.
inizia ad imparare
Przemysł II królem Polski
1300-1305 r.
inizia ad imparare
Wacław II z dynastii Przemyślidów królem Polski
1331 r.
inizia ad imparare
bitwa pod Płowcami
1364 r.
inizia ad imparare
założenie Akademii Krakowskiej przez Kazimierza Wielkiego
1374 r.
inizia ad imparare
przywilej w Koszycach (pierwszy stanowy przywilej dla szlachty)
1385 r.
inizia ad imparare
unia personalna Polski z Litwą
1410 r.
inizia ad imparare
bitwa pod Grunwaldem
1411 r.
inizia ad imparare
I pokój turuński
1453 r.
inizia ad imparare
zdobycia Konstantynopola przez Turków
1466 r.
inizia ad imparare
II pokój toruński
1492 r.
inizia ad imparare
odkrycie Ameryki przez Kolumba
1496 r.
inizia ad imparare
statuty piotrkowskie
1498 r.
inizia ad imparare
Vasco da Gama dopłynął do Indii
1517 r.
inizia ad imparare
schizma zachodnia (podział katolicyzmu na luteranizm, kalwinizm i anglikanizm)
1519-1522 r.
inizia ad imparare
wyprawa Magallena dookoła świata
1525 r.
inizia ad imparare
hołd pruski
1573 r.
inizia ad imparare
konfederacja warszawska (tolerancja religina w Polsce
1573 r.
inizia ad imparare
pierwsza wolna elekcja
1648 r.
inizia ad imparare
powstanie kozackie B. Chmielnickiego
1655-1660 r.
inizia ad imparare
potop szwedzki
1657 r.
inizia ad imparare
utrata lenna Prus Książęcych
1772 r.
inizia ad imparare
I rozbiór Polski
1776 r.
inizia ad imparare
ogłoszenie Deklaracji niepodległości w USA
1787 r.
inizia ad imparare
konstytucja USA
1788-1792 r.
inizia ad imparare
sejm czternastoletni
1791 r.
inizia ad imparare
konstytucja 3 maja
1793 r.
inizia ad imparare
II rozbiór Polski
1795 r.
inizia ad imparare
III rozbiór Polski
1797 r.
inizia ad imparare
utworzenie Legionów Polskich we Włoszech
1815 r.
inizia ad imparare
utworzenie Królestwa Polskiego
1830 r.
inizia ad imparare
powstanie listopadowe
1846 r.
inizia ad imparare
powstanie krakowskie
1863 r.
inizia ad imparare
powstanie styczniowe
1851-1865 r.
inizia ad imparare
wojna secesyjna
1861 r.
inizia ad imparare
zjednoczenie Włoch
1871 r.
inizia ad imparare
zjednoczenie Niemiec (II Rzesza Niemiecka)
1914-1918 r.
inizia ad imparare
I wojna światowa
1914 r.
inizia ad imparare
zamach w Sarajewie
1916 r.
inizia ad imparare
akt 5 listopada
1917 r.
inizia ad imparare
rewolucja w Rosji
11 XI 1918 r.
inizia ad imparare
odzyskanie niepodległości przez Polskę
1919 r.
inizia ad imparare
traktat wersalski
1939-1945 r.
inizia ad imparare
II wojna światowa

Devi essere accedere per pubblicare un commento.