Handlingar - Activities

 0    31 schede    Engsv1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
att vara
Det är trevligt att vara här.
inizia ad imparare
be
It's nice to be here.
att ha
Ja har inga pengar.
inizia ad imparare
have
I don't have any money.
att vilja
Vad vill du?
inizia ad imparare
want
What do you want?
måste
Jag måste köpa en biljett.
inizia ad imparare
must
I must buy a ticket.
att kunna
Kan du hjälpa mig?
inizia ad imparare
can
Can you help me?
att ge
Kan du ge mig 5 kronor?
inizia ad imparare
give
Can you give me 5 crowns?
att hjälpa
Kan du hjälpa mig?
inizia ad imparare
help
Can you help me?
att gå
Jag vill gå till fots.
inizia ad imparare
go
I want to go on foot.
att gilla
Jag gillar det.
inizia ad imparare
like
I like it.
att göra
Vad gör du på kvällarna?
inizia ad imparare
do
What are you doing in the evenings?
att baka
Min mamma bakar smakliga kakor.
inizia ad imparare
bake
My mother bakes delicious cakes.
att veta
Jag vet inte.
inizia ad imparare
know
I do not know.
att leta efter
Jag letar efter en utgång.
inizia ad imparare
look for
I am looking for exit.
att dricka
Ska du dricka vin?
inizia ad imparare
drink
Would you like to drink wine?
att sova
Sov gott!
inizia ad imparare
sleep
Sleep well!
att promenera
Imorgon ska vi promenera i Gamla stan.
inizia ad imparare
walk
Tomorrow we will walk in the old town.
att få
När ska jag få min maträtt?
inizia ad imparare
get
When will I get my dish?
att komma till
Hur kommer jag till järnvägsstationen?
inizia ad imparare
get
How can I get to the train station.
att använda
Vårt program är enkelt att använda.
inizia ad imparare
use
Our program is easy to use.
att se
Jag ser en stjärna.
inizia ad imparare
see
I see a star.
att komma
Varifrån kommer du?
inizia ad imparare
come
Where do you come from?
att tala
Talar du engelska?
inizia ad imparare
speak
Do you speak English?
att prata
Jag vill prata med chefen.
inizia ad imparare
speak
I want to talk to the boss.
att säga
Säg vad du tror.
inizia ad imparare
tell
I want to say something to you in private.
att kosta
Hur mycket kostar öl?
inizia ad imparare
cost
How much does the beer cost?
att köpa
Jag skulle vilja köpa en flaska vatten.
inizia ad imparare
buy
I would like to buy a bottle of water.
att betala
Vem ska betala för det?
inizia ad imparare
pay
Who will pay for it?
att låna
Kan jag låna din bok?
inizia ad imparare
borrow
Can I borrow your book?
att stänga
Kan du stänga fönstret?
inizia ad imparare
close
You can close the window?
att öppna
När öppnar man banken?
inizia ad imparare
open
When does the bank open?
att titta
Gillar du att titta på filmer?
inizia ad imparare
watch
Do you like watching films?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.