Hardware - Hardware

 0    41 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
webcam
inizia ad imparare
camera web
output device
inizia ad imparare
dispozitiv periferic de ieșire
volatile memory
inizia ad imparare
memorie volatilă
arrow key
Arrow keys "Up" or "Down" can be selected.
inizia ad imparare
tastă săgeată
Pot fi selectate tastele cu săgeți "Sus" sau "Jos".
game console
inizia ad imparare
consolă de jocuri
USB port
I connected the keyboard via the USB port.
inizia ad imparare
port USB
Am conectat tastatura prin portul USB.
printer
I must install new drivers for this printer.
inizia ad imparare
imprimantă
Trebuie sa instalez drivere noi pentru această imprimantă.
+34 schede
La lezione è parte del corso
"Business Romanian - IT"
(Un totale di 311 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.