Historia powszechna

 0    33 schede    Bialy03
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
776 r. p.n.e.
inizia ad imparare
Pierwsze igrzyska w Grecji
508 r. p.n.e.
Początki demokracji związane z reformami...
inizia ad imparare
Początek demokracji w Atenach
Początki demokracji związane z reformami Klejstenesa
490 r. p.n.e.
inizia ad imparare
Wygrana przez Greków bitwa z Persami pod Maratonem
480 r. p.n.e.
Pod Termopilami zginęło słynnych 300 spartan pod wodzą...
inizia ad imparare
Bitwa pod Termopilami (przegrana Greków) i Salamin. (wygrana przez Greków bitwa morska).
Pod Termopilami zginęło słynnych 300 spartan pod wodzą Leonidasa.
338 r. p.n.e.
Za panowania króla macedońskiego ..., ojca...
inizia ad imparare
Bitwa pod Cheroneą — Macedonia pokonuje Grecję i podporządkowuje ją.
Za panowania króla macedońskiego Filipa II, ojca Aleksandra Wielkiego.
753 r. p.n.e.
Założycielem Rzymu i pierwszym legendarnym królem jest ...(początek okresu ...).
inizia ad imparare
Legendarna data założenia Rzymu — początek okresu królestwa.
Założycielem Rzymu i pierwszym legendarnym królem jest Romulus (początek okresu królestwa).
509 r. p.n.e.
inizia ad imparare
Obalenie ostatniego króla rzymskiego Tarkwiniusza Pysznego — powstanie republiki rzymskiej.
44 r. p.n.e.
inizia ad imparare
Zabójstwo Juliusza Cezara przez zwolenników republiki (tzw. idy marcowe).
31 r. p.n.e.
Po kilku latach w 27 r. p.n.e. Oktawian uzyskuje tytuł „augusta" (wywyższonego) — początek okresu...
inizia ad imparare
Zwycięstwo Oktawiana nad armią Marka Antoniusza i Kleopatry pod Akcjum.
Po kilku latach w 27 r. p.n.e. Oktawian uzyskuje tytuł „augusta" (wywyższonego) — początek okresu cesarstwa.
395 r.
inizia ad imparare
Podział cesarstwa rzymskiego przez Teodozjusza na zachodnie i wschodnie (tzw. edykt Teodozjusza).
476 r.
inizia ad imparare
Upadek zachodniego cesarstwa rzymskiego.
496 r.
Władcą Franków w tym okresie jest...
inizia ad imparare
Chrzest państwa Franków
Władcą Franków w tym okresie jest Chlodwig.
732 r.
... pokonuje muzułmanów i powstrzymuje ich ekspansję w Europie.
inizia ad imparare
Bitwa pod Poitiers.
Karol Młot pokonuje muzułmanów i powstrzymuje ich ekspansję w Europie.
800 r.
Odnowienie cesarstwa zachodniorzymskiego.
inizia ad imparare
Koronacja cesarska władcy Franków Karola Wielkiego.
843 r.
Podział państwa Karola Wielkiego na trzy części między jego wnuków.
inizia ad imparare
Traktat w Verdun
622 r.
Początki islamu i rachuby lat u muzułmanów.
inizia ad imparare
Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny (hidżra).
1054 r.
Podział chrześcijaństwa na katolików i prawosławnych.
inizia ad imparare
Schizma wschodnia.
1095 r.
Początek wypraw krzyżowych (krucjat). Pierwsza odbywa się w roku kolejnym, czyli 1096.
inizia ad imparare
Synod w Clermont — wezwanie papieża Urbana II do obrony Ziemi Świętej.
1492 r.
inizia ad imparare
Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba.
1517 r.
Początek reformacji i podziału na protestantów i katolików.
inizia ad imparare
Wystąpienie Marcina Lutra — ogłoszenie tez w Wittenberdze.
1519-1522 r.
inizia ad imparare
Wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła kuli ziemskiej.
1525 r.
... składa hołd ... w Krakowie, Prusy Książęce stają się lennem polskiego króla.
inizia ad imparare
Hołd pruski w Krakowie.
Albrecht Hohenzollern składa hołd Zygmuntowi Staremu w Krakowie, Prusy Książęce stają się lennem polskiego króla.
1555 r.
Koniec wojen religijnych w Rzeszy — wprowadzenie zasady „Czyja władza, tego religia”.
inizia ad imparare
Pokój w Augsburgu.
1618-1648 r.
Wojna między protestanckimi państwami I Rzeszy i ich sprzymierzeńcami a katolicką monarchią Habsburgów.
inizia ad imparare
Wojna trzydziestoletnia.
1776 r.
inizia ad imparare
Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych.
1789 r.
Koniec monarchii absolutnej we Francji, proklamowanie republiki, następnie dyktatura jakobinów (M. Robespierre), następnie rządy dyrektoriatu.
inizia ad imparare
Rewolucja we Francji.
1804 r.
inizia ad imparare
Koronacja cesarska Napoleona Bonapartego.
1815 r.
inizia ad imparare
Klęska Napoleona pod Waterloo, kongres wiedeński.
1848 r.
inizia ad imparare
Wiosna Ludów w Europie i na ziemiach polskich.
1861-1865 r.
inizia ad imparare
Wojna secesyjna w USA.
1914-1918 r.
Początek: zamach na arcyksięcia ... w Sarajewie.
inizia ad imparare
I wojna światowa.
Początek: zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie.
1917 r.
inizia ad imparare
Rewolucja w Rosji.
11.11.1918 r.
inizia ad imparare
Zakończenie I Wojny Światowej. (Odzyskanie przez Polskę niepodległości).

Devi essere accedere per pubblicare un commento.