Historia Powtórzeie przed egzaminem

 0    41 schede    zosiacwir123
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Chrzest Polski
inizia ad imparare
966
Zjazd w Gnieźnie
inizia ad imparare
1000
Podział Polski na dzielnice
inizia ad imparare
1138
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego Konrada
inizia ad imparare
1226
Początek wojny z Zakonem Krzyżackim
inizia ad imparare
1327
Bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków
inizia ad imparare
1331
Zawarcie pokoju w Kaliszu
inizia ad imparare
1343
Unia polsko-litewska
inizia ad imparare
Unia polsko-litewska
Bitwa pod Grunwaldem
inizia ad imparare
1410
Pokój w Toruniu
inizia ad imparare
1411
Bitwa po Warną
inizia ad imparare
1444
Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim
inizia ad imparare
1454
II pokój w Toruniu
inizia ad imparare
1466
Hołd Pruski, Albrecht Hochenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
inizia ad imparare
1525
Unia lubelska z Litwą
inizia ad imparare
1569
Początek wojny ze Szwedami
inizia ad imparare
1600
Wojna trzydziestoletnia
inizia ad imparare
1618-48
Klęska pod Cecorą
inizia ad imparare
1620
Bitwa pod Chocimiem
inizia ad imparare
1621
Najazd turecki na Polskę, zdobycie przez Turków Kamieńca Podolskiego
inizia ad imparare
1672
Odsiecz wiedeńska
inizia ad imparare
1683
Sejm Niemy
inizia ad imparare
1717
Konfederacja barska
inizia ad imparare
1768
I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
inizia ad imparare
1772
Sejm Wielki Czteroletni
inizia ad imparare
Sejm Wielki Czteroletni
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
inizia ad imparare
1791
Konfederacja Targowicka
inizia ad imparare
1792
II rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
inizia ad imparare
1793
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
inizia ad imparare
1797
Utworzenie Królestwa Polskiego
inizia ad imparare
1807
Wybuch powstania listopadowego
inizia ad imparare
1830
Wybuch powstania styczniowego
inizia ad imparare
1863
I wojna światowa
inizia ad imparare
1914-18
Odzyskanie niepodległości
inizia ad imparare
1918
Bitwa warszawska (cud nad Wisłą)
inizia ad imparare
1921
Zerwanie przez Niemcy paktu o nieagresji Polski, wybuch II wojny światowej
inizia ad imparare
1939
Powstanie w getcie warszawskim
inizia ad imparare
1943
Wybuch Powstania Warszawskiego
inizia ad imparare
1944
1945
inizia ad imparare
Zakończenie II wojny światowej, konfederacja w Jałcie, bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy, konfederacja w Poczdamie
Powstanie NSZZ „Solidarność”
inizia ad imparare
1980
Powstanie stanu wojennego w Polsce
inizia ad imparare
1981

Devi essere accedere per pubblicare un commento.