Historia PRL

 0    81 schede    julia531
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
PKWN
inizia ad imparare
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
...
inizia ad imparare
Stanisław Mikołajczyk
...
inizia ad imparare
Władysław Gomułka
...
inizia ad imparare
Edward Gierek
...
inizia ad imparare
Stefan Wyszyński
...
inizia ad imparare
Lech Wałęsa
...
inizia ad imparare
Tadeusz Mazowiecki
...
inizia ad imparare
Wojciech Jaruzelski
...
inizia ad imparare
Ks. Jerzy Popiełuszko
...
inizia ad imparare
Leszek Balcerowicz
Konferencja w Teheranie
inizia ad imparare
28 listopada - 1 grudzień 1943
Pierwsze Spotkanie PPR w Warszawie
inizia ad imparare
31 grudzień - 1 styczeń 1944
Powstanie RJN
inizia ad imparare
9 styczeń 1944 roku
Deklaracja RJN
inizia ad imparare
15 marca 1944 roku
Powstanie PKWN
inizia ad imparare
20 lipiec 1944
Ogłoszenie manifestu przez PKWN
inizia ad imparare
22 lipca 1944 roku
Zmiana PKWN w RTRP
inizia ad imparare
31 grudzień 1944
Konferencja w Jałcie
inizia ad imparare
7-21 czerwca 1945 roku
rozwiązanie RJN
inizia ad imparare
lipiec 1945
Powstanie PSL
inizia ad imparare
lipiec 1945
Powstanie WiN
inizia ad imparare
sierpień 1945
Referendum ustrojowe
inizia ad imparare
czerwiec 1946
Pogrom kielecki
inizia ad imparare
4 lipiec 1946
Wybory do Sejmu Uchwałodawczego
inizia ad imparare
19 styczeń 1947
Prezydentem zostaje Bolesław Bierut
inizia ad imparare
5 luty 1947
Wicepremierem zostaje Władysław Gomułka
inizia ad imparare
6 luty 1947
Premierem zostaje Józef Cyrankiewicz
inizia ad imparare
6 luty 1947
Powstanie PRL
inizia ad imparare
1952 rok
PPR + PPS =
inizia ad imparare
PZPR - 1948
PSL + SL =
inizia ad imparare
ZSL - 1948
SD + SP
inizia ad imparare
SD 1950
Reforma rolna
inizia ad imparare
1944
Nacjonalizacja przemysłu
inizia ad imparare
1946
, Bitwa o handel " - minister Minc
inizia ad imparare
1947
Plan 3-letni
inizia ad imparare
1947-1949
Plan 6-letni
inizia ad imparare
1950-1955
Śmierć Bolesława Bieruta
inizia ad imparare
1956
Edward Ochab zostaje pierwszym sekretarzem PZPR
inizia ad imparare
1956
Strajki robotników w, Zakładach Cegielskiego " w Poznaniu
inizia ad imparare
28-30 czerwiec 1956 r.
, Wydarzenia marcowe "
inizia ad imparare
8 marzec 1968
Odsunięcie od władzy W. Gomułki
inizia ad imparare
Grudzień 1970 r.
Podpisanie przez Polskę i RFN układu o granicy wschodniej
inizia ad imparare
Grudzień 1970
Strajki robotników w, Stoczni Gdańskiej "
inizia ad imparare
14 grudzień 1970
Powstanie MKS
inizia ad imparare
14 grudzień 1970
Pierwszym sekretarzem KC PZPR zostaje Edward Gierek
inizia ad imparare
1970
Strajki w Ursusie, Radomiu robotników
inizia ad imparare
1976
Powstanie KOR i zorganizowanej opozycji
inizia ad imparare
1976
Powstanie ROPCiO
inizia ad imparare
1977
Powstanie WZZ
inizia ad imparare
1978
Powstanie NSZZ SOLIDARNOŚĆ
inizia ad imparare
Listopad 1980
Nowym sekretarzem PZPR zostaje Stanisław Kania
inizia ad imparare
wrzesień 1980
Powstanie WRON
inizia ad imparare
13 grudzień 1981
Wprowadzenie stanu wojennego
inizia ad imparare
12-13 grudzień 1981
Pierwszym sekretarzem KC PZPR zostaje Wojciech Jaruzelski
inizia ad imparare
Październik 1981
Strajki studentów domagających się demokratycznych wyborów rektorów
inizia ad imparare
Listopad 1981
Józef Glemp nowym prymasem
inizia ad imparare
1981 r.
Strajki robotników z kopalni, Wujek"
inizia ad imparare
16 grudzień 1981
zawieszenie stanu wojennego
inizia ad imparare
19 grudzień 1982
Powstanie PROM
inizia ad imparare
lipiec 1982
Jan Paweł II przyjeżdża do Polski
inizia ad imparare
Czerwiec 1983
Zniesienie Stanu Wojennego
inizia ad imparare
22 lipiec 1983
Zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki
inizia ad imparare
Październik 1984
Dymisja Zbigniewa Messnera
inizia ad imparare
sierpień 1988
Nowy rząd Mieczysława Rakowskiego
inizia ad imparare
wrzesień 1988
Spotkanie w willi, Magdalenka "
inizia ad imparare
Jesień 1988
Debata telewizyjna - Lech Wałęsa i Alfred Miodowicz (OPZZ)
inizia ad imparare
30 listopada 1988
Obrady okrągłego stołu
inizia ad imparare
6 luty - 5 kwiecień 1989
Pierwsza tura wyborów parlamentarnych
inizia ad imparare
4 czerwiec 1989
Druga tura wyborów parlamentarnych
inizia ad imparare
18 czerwiec 1989 r.
Wojciech Jaruzelski zostaje prezydentem Polski
inizia ad imparare
lipiec 1989
Tadeusz Mazowiecki zostaje premierem RP
inizia ad imparare
Październik 1989
Postanowienia konferencji w Teheranie
inizia ad imparare
granice Polski między Odrą, a linią Curzona
PROGRAM PPR I CO POSTANOWIONO
inizia ad imparare
1. Powstanie KRN. 2. Sekretarz Bolesław Bierut. 3. Postanowienia: wyzwolenie RP spod okupacji nazistowskiej, reforma rolna, dołączenie nowych ziem, radykalne zmiany ustrojowe.
Skład RJN
inizia ad imparare
SN, PPS, SL, SP
Deklaracja RJN. Główne założenia.
inizia ad imparare
1. Odzyskanie granicy wschodniej z 1921 I dołączenie innych ziem 2. Reforma rolna. 3. Ustroj państwa jako republika demokratyczne-parlamentarna 4. Dobre stosunki z Rosją jeśli uzna wschodnią granicę Polski sprzed 1939 roku
MANIFEST PKWN I POSTANOWIENIA
inizia ad imparare
1. Na czele PKWN stanął Edward Osóbka-Morawski. 2. Reforma rolna, nacjonalizacja przemysłu, powszechny dostęp do nauki, granica wschodnia RP między Odrą, a linią Curzona i ustrój polityczny polski oparty na konstytucji marcowej 1921
Premierzy RTRP
inizia ad imparare
1. Premier Edward Osóbka-Morawski 2. Wiceprzemierzy: Stanisław Janusz i Władysław Gomułka
Postanowienia konferencji w Jałcie
inizia ad imparare
Połączenie się rządu londyńskiego z Rządem Tymczasowym =TRJN
Pytania referendum ustrojowego
inizia ad imparare
1. Czy jesteś za zniesieniem Senatu? 2. Czy jesteś za utrwalaniem reform społeczno-gospodarczych? 3. Czy jesteś za utrwaleniem granicy na Odrze, Nysie Łużyckiej i Bałtyku?
CZYM BYŁ POGROM KIELECKI
inizia ad imparare
Prowokacja mająca na celu odwrócenie uwagi od sfałszowania winików referendum. Rozwścieczony tłum zaatakował Żydów, którzy rzekomo porwali i chcą zabić chłopca.
Socrealizm
inizia ad imparare
Wzorzec kulturowy zwany kultem pracy fizycznej. Gloryfikującym prace chłopów i tępiacym pracę umysłową

Devi essere accedere per pubblicare un commento.