În oraș - In the city

 0    26 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Scuzați-mă, cum ajung la stație?
inizia ad imparare
Excuse me, how to get to the station?
catedrală
Mâine va fi un concert de orgă în catedrală.
inizia ad imparare
cathedral
There will be an organ concert in the cathedral tomorrow.
E vreun restaurant în apropiere?
inizia ad imparare
Is there a restaurant nearby?
stradă
Caut strada Libertății.
inizia ad imparare
street
I am looking for the Liberty Street.
autobuz
Autobuzul numărul 223 merge spre IKEA.
inizia ad imparare
bus
Bus number 223 goes to IKEA.
clădire
Care este cea mai înaltă clădire din acest oraș?
inizia ad imparare
building
What is the highest building in this city?
oficiu poștal
Pot cumpăra timbre în oficiul poștal?
inizia ad imparare
post office
Can I buy stamps at the post office?
+19 schede
La lezione è parte del corso
"Engleza pentru călătorii "
(Un totale di 316 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.