İngilizce Kelimeler: En Önemli 300 Sıfat 126 - 150

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
edepsiz
Antonio bayağı edepsiz.
inizia ad imparare
nasty
Antonio is very nasty.
yedek
Yanında yedek pil taşımak iyidir.
inizia ad imparare
spare
It's good to have a spare battery with you.
adaletsiz
Hayat çok adaletsiz.
inizia ad imparare
unfair
Life is unfair.
adil
Hakimin kararı adildi.
inizia ad imparare
just
The judge's decision was just.
sert
kişilik özelliği olarak
Bana göre çocuklarına karşı çok sert.
inizia ad imparare
harsh
also: hard, rigid
I think she is too harsh on her children.
sıkıcı
Dün izlediğimiz şov çok sıkıcıydı.
inizia ad imparare
boring
The show we saw yesterday was very boring.
yalnız
kimsesiz anlamında
Bazen çok yalnız hissediyorum.
inizia ad imparare
lonely
also: alone
Sometimes I feel very lonely.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"İngilizce Kelimeler: En Önemli 300 Sıfat "
(Un totale di 300 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.