İş görüşmesi - In an interview

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Aradığınız özelliklerin bende olduğunu düşünüyorum.
inizia ad imparare
I think I have the profile you are looking for.
Tekrar edebilir misiniz lütfen?
inizia ad imparare
Could you please say that again?
Verdiğiniz fırsat için teşekkür ederim.
inizia ad imparare
Thank you for the opportunity.
Şirketin personel yardımları nelerdir, söyleyebilir misiniz?
inizia ad imparare
Could you please tell me what are the company's benefits?
Şirketinizde çalışmakla hep ilgilenmişimdir.
inizia ad imparare
I've always been interested in working in your company.
İş tanımını gerçekten beğendim.
inizia ad imparare
I really liked the profile of the job.
Reklamcılık alanında yardım edebilirim.
inizia ad imparare
I could help in the advertising area.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Temel İngilizce Kılavuz Cümleler"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.