ius civile ius gentium

 0    14 schede    patrycjabujakiewicz
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
prawo obywateli v prawo cudzoziemców
inizia ad imparare
ius civile v ius peregrinum
prawo ścisłe
inizia ad imparare
ius strictum
czynności prawne wywodzące się z tej anarchicznej nazwy prawa rzymskiego
inizia ad imparare
negotia stricti iuris
wszystkie ludy które rządzą się ustawami i zwyczajami posługują się częściowo swoim własnym prawem a częściowo prawem wspólnym wszystkim ludziom
inizia ad imparare
Gaius libro primo institutionum: Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur
Prawem obywateli jest to które każdy lud sam sobie stanowi
inizia ad imparare
ius civile est quod quisque populus ipse sibi constituit
w Instytucjach justyniańskich prawo obywateli rzymskich albo ius quiritium
inizia ad imparare
ius civile Romanorum vel ius Quiritium
działalność interpretacyjna prawników
inizia ad imparare
interpretatio prudentium
w znaczeniu "zaszczytny urząd, godność "
inizia ad imparare
ius honorarium-honor
wspomaganie, uzupełnianie, poprawianie
inizia ad imparare
adiuvare, supplere, corrigere
Albowiem samo ius honorarium jest żywym głosem prawa cywilnego
inizia ad imparare
Marcianus libro primo institutionum: Nam et ipsum ius honorarium viva vox est iuris civilis
Papinian: Pretorskim jest to prawo które pretorowie wprowadzili dla wspomagania lub uzupełniania lub poprawiania prawa cywilnego
inizia ad imparare
Papinian: Ius praetorium est quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia...
pretor cudzoziemców: pomiędzy obywatelami i cudzoziemcami; wśród cudzoziemców
inizia ad imparare
preator peregrinus-inter cives et peregrinos; inter peregrinos
ius gentium=prawo słuszne
inizia ad imparare
ius gentium=ius aequum
Instytucje Ulpiana: prawo natury jest to(prawo), którego natura nauczyła wszelkie żywe istoty
inizia ad imparare
Ulpianus libro primo institutionum: ius naturale est quod natura omnia animalia docuit

Devi essere accedere per pubblicare un commento.