jak nie dać się okraść

 0    7 schede    neta4689
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
każdy powinien znać podstawowe zasady samoobrony
inizia ad imparare
everyone should know the basic principles of self-defense
drzwi od domu powinniśmy zamykać na dwa zamki
inizia ad imparare
we should close the door from the house with two locks
kobiety w torebce powinny mieć c gaz pieprzowy albo mały paralizator
inizia ad imparare
women in a purse should have a pepper spray or a small stun gun
rodzice powinni odprowadzać dzieci do szkoły i nie dawać im za dużo pieniędzy
inizia ad imparare
parents should take their children to school and not give them too much money
nie powinniśmy nosić dużo biżuterii i mieć cennych rzeczy przy sobie
inizia ad imparare
we should not wear a lot of jewelry and have valuable things with us
nie chwalić się innym ludziom że masz duży dom i drogi samochód
inizia ad imparare
we can not brag to other people that we have a big house and an expensive car
jeśli mamy dużo pieniędzy przy sobie to powinieneś jechać autem i unikać transportu publicznego
inizia ad imparare
if you have a lot of money with you then you should drive a car and avoid public transport

Devi essere accedere per pubblicare un commento.