jak nie dać się okraść

 0    7 schede    neta4689
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
każdy powinien znać podstawowe zasady samoobrony
inizia ad imparare
everyone should know the basic principles of self-defense
drzwi od domu powinniśmy zamykać na dwa zamki
inizia ad imparare
we should close the door from the house with two locks
kobieta w torebce powinna mieć gaz pieprzowy albo mały paralizator
inizia ad imparare
the woman in the bag should have pepper spray or a small stun gun
rodzice powinni odprowadzać dzieci do szkoły i nie dawać im za dużo pieniędzy
inizia ad imparare
parents should take their children to school and not give them too much money
nie możemy nosić dużo biżuterii i mieć drogich rzeczy przy sobie
inizia ad imparare
we cant wear a lot of jewelry and have expensive things with us
nie pokazywać innym ludziom że mamy duży dom i drogi samochód
inizia ad imparare
do not show other people that we have a big house and expensive
jeśli mamy przy sobie dużo pieniędzy to powinniśmy jechać samochodem i unikać transportów publicznych
inizia ad imparare
if we have a lot of money with us then we should drive a car and avoid public transport

Devi essere accedere per pubblicare un commento.