Jobs and typical activities

 0    118 schede    agnieszkabylina
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
księgowy
inizia ad imparare
an accountant
kosmetyczka
inizia ad imparare
a beautician
psycholog szkolny
inizia ad imparare
counsellor
redaktor
inizia ad imparare
an editor
pracownik
inizia ad imparare
employee
kierownik
inizia ad imparare
executive
łowca głów
inizia ad imparare
headhunter
dziennikarz
inizia ad imparare
a journalist
bibliotekarz
inizia ad imparare
librarian
powieściopisarz
inizia ad imparare
novelist
właściciel firmy
inizia ad imparare
owner of company
lekarz
inizia ad imparare
physician
fizyk
inizia ad imparare
a physicist
przedstawiciel handlowy
inizia ad imparare
sales representative
kiepsko płatny
inizia ad imparare
badly paid
zarządzać czymś
inizia ad imparare
be in charge of sth
obsługiwać klienta
inizia ad imparare
deal with client
dobrze zarabiać
inizia ad imparare
earn a good salary
zatrudniony
inizia ad imparare
employed
na cały etat
inizia ad imparare
full-time
dostawać awans
inizia ad imparare
get promotion
mieć możliwość awansu
inizia ad imparare
have promotion opprtunities
wymagać odpowiedzialności
inizia ad imparare
involve responsibility
na pół etatu
inizia ad imparare
part-time
rzucić pracę
inizia ad imparare
quit your job
posiadający własną działalność gospodarczą
inizia ad imparare
self-employed
bezrobotny
inizia ad imparare
unemployed
pracować na dworze/w zespole
inizia ad imparare
work outsode/ in a team
pracować po godzinach
inizia ad imparare
work overtime
wymagający
inizia ad imparare
chellenging
dochodowy
inizia ad imparare
lucrative
fizyczny
inizia ad imparare
manual
monotonny
inizia ad imparare
repetitive
dający satysfakcję
inizia ad imparare
rewarding
wykwalifikowany
inizia ad imparare
skilled
żmudny
inizia ad imparare
tedious
przyjemna atmosfera pracy
inizia ad imparare
fun atmosphere
pomocni współpracownicy
inizia ad imparare
helpful colleagues
nowoczesny sprzęt
inizia ad imparare
modern equipment
regularne przerwy
inizia ad imparare
regular breaks
środowisko pracy
inizia ad imparare
working environment
zwalniać
inizia ad imparare
fire
zwalniać kogoś z pracy
inizia ad imparare
lay off
zawód
inizia ad imparare
profession
rezygnować
inizia ad imparare
resign
personel
inizia ad imparare
staff
płaca (zwykle tygodniowa)
inizia ad imparare
wages (usually weekly)
możliwość rozwoju zawodowego
inizia ad imparare
career opportunities
doradca zawodowy
inizia ad imparare
careers adviser
pisać test
inizia ad imparare
do a test
wykonywać jakiś zawód
inizia ad imparare
do sth for a living
osiągać dobre wyniki
inizia ad imparare
do well in sth
szybko zmieniający się rynek pracy
inizia ad imparare
fast-changing job market
odkryć/wykorzystywać swój potencjał
inizia ad imparare
find/realise your potential
znaleźć pracę
inizia ad imparare
find employment
dowiedzieć się czegoś
inizia ad imparare
find sth out
wybierać drogę zawodową
inizia ad imparare
follow a career
szukać pracy
inizia ad imparare
look for a job
zatrudniać
inizia ad imparare
employ
zatrudnienie
inizia ad imparare
employment
pracodawca
inizia ad imparare
employer
pracownik
inizia ad imparare
employee
zdolny do pracy
inizia ad imparare
employable
bez szans na zatrudnienie
inizia ad imparare
unemployable
odnosić sukces
inizia ad imparare
succeed
udany
inizia ad imparare
successful
komunikować się
inizia ad imparare
communicate
komunikacja
inizia ad imparare
communication
osoba potrafiąca porozumiewać się z innymi
inizia ad imparare
communicator
osoba potrafiąca porozumiewać się z innymi
inizia ad imparare
communicator
komunikatywny
inizia ad imparare
communicative
pomocnik
inizia ad imparare
helper
bezradny
inizia ad imparare
helpless
tworzyć
inizia ad imparare
create
dzieło
inizia ad imparare
creation
kreatywność
inizia ad imparare
creativity
twórca
inizia ad imparare
creator
kreatywny
inizia ad imparare
creative
przewodniczyć
inizia ad imparare
lead
kierownictwo
inizia ad imparare
leadership
czołowy
inizia ad imparare
leading
niezadowolony
inizia ad imparare
dissatisfied
nieusatysfakcjonowany
inizia ad imparare
unsatisfied
zmyślony
inizia ad imparare
imaginary
dający się wyobrazić
inizia ad imparare
imaginable
pomysłowy
inizia ad imparare
imaginative
ubiegać się o stanowisko/posadę
inizia ad imparare
apply for the post / position of
być dobrym w czymś
inizia ad imparare
be good at something
mieć podejście do dzieci/mieć głowę do liczb
inizia ad imparare
be good with children /numbers
być opłacanym co tydzień/miesiąc
inizia ad imparare
be paid weekly / monthly
byc odpowiedzialnym za cos
inizia ad imparare
be responsible for something
kompetentny w jakiejś dziedzinie
inizia ad imparare
capable of sth
załączać cv
inizia ad imparare
enclose a cv
mieć doświadczenie w czymś
inizia ad imparare
have experience with something
zatrudniać kogoś
inizia ad imparare
hire sb
posiadać certyfikat
inizia ad imparare
hold a cetrificate
mocna strona
inizia ad imparare
strength
mocna strona
inizia ad imparare
strong point
odpowiedni kandydat
inizia ad imparare
suitable candidate
osoba umiejąca pracować w zespole
inizia ad imparare
team player
panowała śmiertelna cisza
inizia ad imparare
as still as the grave
nastawienie
inizia ad imparare
attitude
identyfikator
inizia ad imparare
badge
komiks
inizia ad imparare
cartoon strip
rysownik kreskówek
inizia ad imparare
cartoonist
odbywać praktykę
inizia ad imparare
do an apprenticeship
rezygnować ze studiów
inizia ad imparare
drop out
elastyczny
inizia ad imparare
flexible
zarabiać
inizia ad imparare
get paid
wahać się
inizia ad imparare
hesitate
dochód
inizia ad imparare
income
otwarta przestrzeń biurowa
inizia ad imparare
open-plan office
przedstawic w skrócie, zarysować
inizia ad imparare
outline
zadziwiać
inizia ad imparare
raise eyebrows
przepis, nakaz
inizia ad imparare
regulation
bezpieczeństwo
inizia ad imparare
security
chrapać
inizia ad imparare
snore
praca i zabawa
inizia ad imparare
work and play

Devi essere accedere per pubblicare un commento.