kartkowka 9

 0    80 schede    olachmiel
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
makler giełdowy
inizia ad imparare
broker
kapitalistyczny
inizia ad imparare
capitalistic
rozwój gospodarczy
inizia ad imparare
economic development
promowac
inizia ad imparare
encourage
przedsiębiorstwo
inizia ad imparare
enterprise
przedsiębiorca
inizia ad imparare
entrepreneur
założyć przedsiębiorstwo
inizia ad imparare
establish a business
czynnik
inizia ad imparare
factor
wspierać, rozwijać
inizia ad imparare
foster
ufundowac
inizia ad imparare
fund
plemie zbieracko-łowieckie
inizia ad imparare
hunters gatherers
wprowadzać coś
inizia ad imparare
implement sth
wiek pary i elektrycznosci
inizia ad imparare
industrial age
era cyfryzacji
inizia ad imparare
information age
epoka kamienia łupanego
inizia ad imparare
New Stone Age
wytrwałość
inizia ad imparare
persistence
inwestycja w nieruchomości
inizia ad imparare
property investment
zysk
inizia ad imparare
profit
sprzedać udziały
inizia ad imparare
sell shares
przedsiębiorstwo państwowe
inizia ad imparare
state-owned company
giełda papierów wartościowych
inizia ad imparare
Stock Exchange
zbrukany
inizia ad imparare
tarnished
naglic
inizia ad imparare
urge
inwestor dotyczący kapitału wysokiego ryzyka
inizia ad imparare
venture capitalist
rolnictwo, myślictwo i leśnictwo
inizia ad imparare
agriculture, hunting and forestry
bankowość i finanse
inizia ad imparare
Banking and Finance
organizacje charytatywne i non-profit
inizia ad imparare
charity and non-profit organisations
administracja publiczna i obrona
inizia ad imparare
civil service and defense
budownictwo
inizia ad imparare
construction
edukacyjny
inizia ad imparare
education
zdrowie i pomoc społeczna
inizia ad imparare
health, social and community work
przemysł
inizia ad imparare
industry
państwowy/prywatny
inizia ad imparare
public / private
nieruchomości
inizia ad imparare
real estate
produktować kompost z odpadów
inizia ad imparare
compost waste
użyźniać wyjałowioną glebe
inizia ad imparare
fertilize depleted soil
uprawiac zboże/hodować zwierzęta
inizia ad imparare
grow crops/animals
wysoce zaawansowane metody
inizia ad imparare
technologically/highly advanced methods
wytwarzac
inizia ad imparare
manufacture
stosowac nawozy sztuczne
inizia ad imparare
use chemical fertilisers
przestrzeń reklamowa
inizia ad imparare
advertising space
kruczek, haczyk
inizia ad imparare
catch
zuchwały/bezczelny
inizia ad imparare
cheeky
przekonać
inizia ad imparare
convince
złapać klienta
inizia ad imparare
hook a customer
badanie rynku
inizia ad imparare
market research
przekonać
inizia ad imparare
persuade
opierać się
inizia ad imparare
resist
wyszukany
inizia ad imparare
sophisticated
reklama telewizyjna/radiowa
inizia ad imparare
tv/radio commercial
targować się/okazyjny zakup
inizia ad imparare
bargain
reklamować wadliwy produkt
inizia ad imparare
complain about a faulty product
rozprowadzac (produkty)
inizia ad imparare
distribute (products)
sklep internetowy
inizia ad imparare
e-shop
gwarancja
inizia ad imparare
guarantee
zawrzeć uczciwą umowę
inizia ad imparare
get a fair deal
rozdawać darmowe próbki
inizia ad imparare
give out free samples
odsetki
inizia ad imparare
interest
wynajmowac
inizia ad imparare
lease
tracic na wyprzedażach
inizia ad imparare
lose out on sales
strategia negocjacyjna
inizia ad imparare
negotiating strategy
nieruchomość
inizia ad imparare
premises
wypożyczalnia
inizia ad imparare
rental service
handel detaliczny
inizia ad imparare
retailing
sprzedawca
inizia ad imparare
salesperson
uzywany
inizia ad imparare
second hand
gwarancja
inizia ad imparare
warranty
handel hurtowy
inizia ad imparare
Wholesale
zamożny
inizia ad imparare
wealthy
spłukany
inizia ad imparare
broke
dobrze sytuowany
inizia ad imparare
comfortable
bez środków do zycia
inizia ad imparare
destitute
czuć się spełnionym
inizia ad imparare
fell self-fulfielled
potrzeby wyższego rzędu
inizia ad imparare
higher human needs
żyć poniżej granicy ubóstwa
inizia ad imparare
live below the official poverty line
nadziany
inizia ad imparare
loaded
zaspokoić podstawowe potrzeby
inizia ad imparare
meet one's basic needs
sprawdzic
inizia ad imparare
look sth up
zwrócić na coś uwagę
inizia ad imparare
point sth out
sprawdzać się
inizia ad imparare
work out

Devi essere accedere per pubblicare un commento.