Kartkówka z angielskiego

 0    32 schede    juliaweska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
odebrać telefon
inizia ad imparare
answer the phone
wziąć udział w spotkaniu
inizia ad imparare
attend a meeting
sprawdzić e-maile
inizia ad imparare
check emails
odpowiadanie na pytania klientów
inizia ad imparare
deal with enquiries
kserować
inizia ad imparare
do some photocopy
przedstawić prezentację
inizia ad imparare
give a presentation
umówić się na spotkanie
inizia ad imparare
make an appointment
zamówić papaterię
inizia ad imparare
order stationery
przygotować arkusz kalkulacyjny
inizia ad imparare
prepare a spreadsheet
przyjmować płatności
inizia ad imparare
take payments
pracować w recepcji
inizia ad imparare
work on reception
napisać raport
inizia ad imparare
write a raport
ubiegać się o pracę
inizia ad imparare
apply for a job
mieć do czynienia z
inizia ad imparare
deal with
umiejętności
inizia ad imparare
skills
jazda próbna
inizia ad imparare
test drive
kwalifikacje
inizia ad imparare
qualifications
sesja szkoleniowa
inizia ad imparare
training session
pojazd
inizia ad imparare
vehicle
staż
inizia ad imparare
work experience
dokładny
inizia ad imparare
accurate
analityczny
inizia ad imparare
analitycal
doskonałe umiejętności informatyczne
inizia ad imparare
exelent IT skills
doświadczony
inizia ad imparare
experienced
dobry comunicator
inizia ad imparare
good comunicator
cechy przywódcze
inizia ad imparare
leadership qualities
zorganizowany
inizia ad imparare
organised
cierpliwy
inizia ad imparare
patient
punktualny
inizia ad imparare
punctual
godny zaufania
inizia ad imparare
reliable
umiejący pracować w zespole
inizia ad imparare
team player
pewny siebie
inizia ad imparare
self-confident

Devi essere accedere per pubblicare un commento.